Dela via


Nyckeluppgifter: Avdelningar

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Avdelningar är ett viktigt element i din organisationshierarki. Följande innehåll innehåller procedurer för vanliga uppgifter som är associerade med avdelningar.

Vad vill du göra?

Läs mer om...

Visa avdelningsstatistik

Skapa en avdelning

Lägg till en avdelning i avdelningshierarkin

Sök formulärhjälp

Sök närliggande uppgifter

Läs mer om...

Klicka på de här länkarna om du vill söka efter mer information om begreppen som beskrivs i det här avsnittet.

Om avdelningar, jobb och befattningar

Visa avdelningsstatistik

Följande resurser innehåller information som kan vara praktisk när du planerar din avdelningsstruktur.

Resurs

beskrivning

Hur du får åtkomst

Avdelningshierarki

Använd formuläret Hierarkidesigner - om du vill visa avdelningar inom en hierarkisk struktur. Dubbelklicka på avdelningen i hierarkin för att öppna formuläret Avdelning och visa mer detaljerad information om en avdelning.

Du kan också använda hierarkidesignern om du vill ändra den befintliga avdelningshierarkin. Mer information om hierarkidesignern finns i Skapa eller ändra en organisationshierarki.

Klicka på Personal > Vanligt > Organisation > Avdelningar > Avdelningshierarki.

Formuläret Befattning

Använd formuläret Befattning som filtreras per avdelning, och visa en lista med befattningar inom en viss avdelning.

 1. Klicka på Personal > Vanligt > Organisation > Avdelningar > Avdelningar.

 2. Välj en avdelning att visa befattningar för och klicka på Befattningar. Formuläret Befattning visas och filtreras till att visa endast befattningar inom den avdelning som du har valt.

Formuläret Statistik för arbetarfördelning

Använd formuläret Statistik för arbetarfördelning om du vill visa kön, ålder, jobb och medarbetartypstatistik per avdelning.

Klicka på Personal > Förfrågningar > Arbetare > Statistik för arbetarfördelning.

Avdelningar-rapport

Använd rapporten Avdelningar om du vill visa en lista över avdelningar inom ditt företag eller din organisation.

Klicka på Personal > Rapporter > Organisation > Avdelningar.

Befattningar efter avdelning-rapport

Använd rapporten Befattningar efter avdelning om du vill visa en lista med befattningar sorterade per avdelning.

Klicka på Personal > Rapporter > Organisation > Befattningar efter avdelning.

Personer efter avdelning-rapport

Använd rapporten Personer efter avdelning om du vill visa en lista över personer sorterade per avdelning som de arbetar på.

Klicka på Personal > Rapporter > Organisation > Personer efter avdelning.

Antal arbetare-rapport

Använd rapporten Antal arbetare om du vill visa antalet anställda inom respektive avdelning.

Klicka på Personal > Rapporter > Arbetare > Antal arbetare.

I Human resources reports hittar du mer information om rapporter som anges i tabellen ovan.

Överst på sidan

Skapa en avdelning

En avdelning är en typ av driftenhet. Mer information om hur du skapar driftenheter finns i Skapa eller ändra en driftenhet.

 1. Klicka på Personal > Vanligt > Organisation > Avdelningar > Avdelningar.

 2. Klicka på Ny.

 3. Ange ett namn på avdelningen.

 4. Ange ett avdelningsnummer.

  Ett standardvärde kan genereras automatiskt om en nummerseriekod har tilldelats referensen Organisationsnummer i formuläret Nummerserier.

  Anteckning

  De återstående stegen i den här proceduren är valfria.

 5. Ange ett söknamn, till exempel en förkortning av avdelningsnamnet, som du kan använda för att söka efter avdelningen i företagssökningen. Mer information finns i Enterprise Search.

 6. Ange eventuell ytterligare information om avdelningen i fältet Anteckning.

 7. Ange det universella datanumret i systemet (DUNS) för avdelningen.

 8. Välj den person som leder avdelningen.

 9. Lägg till adressinformation för avdelningen på snabbfliken Adresser. Lägg till exempel till postadress till byggnaden där avdelningen finns.

 10. Lägg till kontaktinformation på snabbfliken Kontaktinformation. Lägg till ett telefonnummer till avdelningens servicedesk, till exempel.

Överst på sidan

Lägg till en avdelning i avdelningshierarkin

Kryssrutan I hierarki i formuläret Avdelning är markerad om en avdelning tas med i avdelningshierarkin. Gör på följande sätt om du vill lägga till en avdelning i avdelningshierarkin.

 1. Klicka på Personal > Vanligt > Organisation > Avdelningar > Avdelningshierarki.

 2. Klicka på Redigera i åtgärdsrutan.

 3. Välj organisationen i hierarkin där du vill lägga till avdelningen.

 4. Klicka på Infoga och välj sedan Avdelning i åtgärdsrutan.

 5. Välj den avdelning som ska läggas till i hierarkin och klicka på OK.

 6. Om du vill spara hierarkin som en utkasthierarki, som du kan arbeta med senare, klickar du på Spara som utkast.

  Klicka på Publicera och stäng, ange giltighetsdatum och tidszon där ändringarna ska genomföras och klicka sedan på Publicera om du vill publicera hierarkin.

Överst på sidan

Sök formulärhjälp

Operativa enheter (formulär)

Hierarki-designer (form)

Sök närliggande uppgifter

Nyckeluppgifter: Jobb

Nyckeluppgifter: Nya medarbetares befattningar