Dela via


Fel i Outlook Web App när Exchange Server 2013-användare försöker bevilja delegerade behörigheter till en säkerhetsgrupp: Delningsinbjudan kunde inte skickas

Ursprungligt KB-nummer: 3188800

Symptom

En Exchange Server 2013-användare försöker bevilja delegerade behörigheter via kalenderdelning till en säkerhetsgrupp med hjälp av Outlook Web App. Användaren får dock följande felmeddelande:

Delningsinbjudan kunde inte skickas till följande mottagare:Groupalias@contoso.com. Försök igen senare.

Orsak

Beteendet är avsiktligt i Exchange Server 2013.

Lösning

Använd någon av följande metoder för att lösa problemet: