Dela via


TooManyBadItemsPermanentException under migreringen i Microsoft 365

Ursprungligt KB-nummer: 4023340

Symptom

Under en migrering i Microsoft 365 fick du följande felmeddelande:

TooManyBadItemsPermanentException

Obs!

Informationen i den här artikeln kan också gälla felet "TooManyMissingItemsPermanentException" eftersom antalet saknade objekt räknas i den felaktiga objektgränsen (men ökar inte).

Orsak

Det här problemet uppstår om antalet felaktiga objekt är större än den angivna gränsen. Migreringen kan inte fortsätta förrän gränsen har ökats eller angetts till obegränsad.

Åtgärd

Lös problemet genom att följa dessa steg:

 1. Exportera flyttbegäran och importera den sedan för att analysera den i PowerShell.

  $stats= Get-MailboxStatistics <SMTP address> -IncludeMoveReport
  $report = $stats.MoveHistory[0].Report
  $report.BadItems
  
 2. Uppdatera värdet baditemlimit , som har standardvärdet 0. Använd ett större värde eller ange det till obegränsat. (Detta beror på antalet som fastställdes i föregående steg.)

  Get-Moverequest <identity> | Set-Moverequest –baditemlimit <input value>
  Resume-Moverequest <identity>