Dela via


Mottagarens domän har inte konfigurerats som en del av anslutningsappen när du verifierar en anslutningsapp

Ursprungligt KB-nummer: 3179588

Problem

När du försöker verifiera en utgående anslutningsapp i administrationscentret för Exchange i Microsoft 365 levereras inte e-postmeddelandet för test och du får följande felmeddelande:

Mottagarens domän har inte konfigurerats som en del av anslutningsappen.

Du får det här meddelandet även om domänen har lagts till i listan över godkända domäner.

Orsak

Den utgående anslutningsappen sparades utan att alternativet har aktiverats för att aktivera anslutningsappen när den har sparats.

Lösning

På sidan Ny anslutningsapp markerar du kryssrutan Aktivera den för att aktivera anslutningsappen när den har sparats, spara anslutningsappen och verifiera den.

Mer information

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community.