Översikt över Azure Blob Storage-anslutningsappen

Anslutningsappen Azure Blob Storage stöds i Data Factory i Microsoft Fabric med följande funktioner.

Viktigt

Microsoft Fabric är för närvarande i förhandsversion. Den här informationen gäller en förhandsversionsprodukt som kan ändras avsevärt innan den släpps. Microsoft lämnar inga garantier, uttryckta eller underförstådda, med avseende på den information som tillhandahålls här. Se Azure Data Factory dokumentation för tjänsten i Azure.

Funktioner som stöds

Funktioner som stöds Gateway Autentisering
aktiviteten Kopiera (källa/mål) Ingen Anonym
Nyckel
OAuth2
Tjänstens huvudnamn
Signatur för delad åtkomst (SAS)
Sökningsaktivitet Ingen Anonym
Nyckel
OAuth2
Tjänstens huvudnamn
Signatur för delad åtkomst (SAS)
GetMetadata-aktivitet Ingen Anonym
Nyckel
OAuth2
Tjänstens huvudnamn
Signatur för delad åtkomst (SAS)

Nästa steg