Real-Time Analytics-självstudiekurs del 3: Hämta historiska data

Viktigt

Microsoft Fabric är en förhandsversion.

Anteckning

Den här självstudien är en del av en serie. Föregående avsnitt finns i: Självstudie del 2: Hämta data med Eventstream.

Engångsdatainläsning behövs ofta för historiska data eller för att lägga till dimensionstabeller. Kom ihåg att datauppsättningen som du har matat in med Eventstream inte innehåller latitud- och longituddata. I det här avsnittet ska du läsa in ytterligare information om hämtningsplatserna och avlämningen från en bloblagringscontainer.

Hämta dimensionsdata från bloblagring

 1. Bläddra till din KQL-databas med namnet NycTaxiDB.

 2. Välj Hämtadatablobcontainer>.

  Skärmbild av hämta data från blobcontainer.

  Ett inmatningsdatafönster öppnas med fliken Mål markerad.

Fliken Mål

På fliken Mål fylls databasen i automatiskt med namnet på den valda databasen.

 1. Under Tabell kontrollerar du att Ny tabell är markerad och anger Platser som tabellnamn.

 2. Välj Nästa: Källa.

  Skärmbild av målfliken.

Fliken Källa

På fliken Källa fylls källtypen i automatiskt med blobcontainer.

Skärmbild av källfliken med blobcontainern ifylld.

 1. Fyll i de återstående fälten enligt följande tabell:

  Inställning Föreslaget värde Fältbeskrivning
  Datainmatning Engångshändelse Typ av datainmatningstyp.
  Länk till källa https://azuresynapsestorage.blob.core.windows.net/sampledata/NYCTaxiLocations/ URI till blobcontainern där filerna finns
  Exempelstorlek Tom
  Mappsökväg Tom
  Schemadefinieringsfil Välj den första filen
 2. Välj Nästa: Schema.

Fliken Schema

Verktyget härleder automatiskt schemat baserat på dina data. Inga ändringar krävs.

Skärmbild av schemafliken.

Välj Nästa: Sammanfattning.

Fliken Sammanfattning

I fönstret Datainmatning slutförd markeras alla steg med gröna bockmarkeringar när data har lästs in.

Skärmbild av sammanfattningssidan med datainmatning slutförd.

Välj Stäng för att återgå till databasens landningssida.

Se även

Mer information om uppgifter som utförs i den här självstudien finns i:

Nästa steg