Distribuera Smart Store Analytics

Du kan distribuera Smart Store Analytics i miljön med hjälp av Microsoft Cloud lösningen.

Förutsättningar

Du måste distribuera lösningen Smart Store Analytics enligt följande:

 • Du måste ha en giltig AiFi-licens och köra en eller flera, AiFi-butiker. Kontakta AiFi här.

 • Du måste ha licenser för Microsoft Power Platform och Microsoft Power BI Premium. 

  • Du måste vara Microsoft Power Platform-administratör eller administratör i en klientorganisation för att kunna distribuera Smart Store Analytics-lösningarna.
  • Du måste förbereda en Power Platform-miljö med en databas. För steg, se: Skapa en miljö med en databas..

  Varning

  Välj Ja i fältet Aktivera Dynamics 365-program. Om du inte väljer Aktivera Dynamics 365-program vid tidpunkten för databasetablering när du väl har skapat en miljö kommer du inte att kunna göra denna ändring senare eller installera Smart Store Analytics i denna miljö, och miljön kommer inte att kunna validera beroenden när lösningen konfigureras.

 • Om du vill skapa en miljö med en databas behöver du 1 GB tillgänglig databaskapacitet. 

Aktivera nya Power BI-arbetsytor

 1. Logga in på Administrationscenter för Power Platform och navigera till Administrationsportalen.

Bilden visar administrationsportalen i administrationscenter för Power Platform.

 1. Gå till Klientorganisationsinställningar > Arbetsyteinställningar. Expandera Skapa arbetsytor (ny arbetsyteupplevelse). Kontrollera om den är aktiverad. Om inte aktiverar du den här inställningen.

Bilden visar hur du aktiverar arbetsytan.

 1. Kontrollera om den har angetts som Tillämpa för: hela organisationen. Om inställningen är Specifika säkerhetsgrupper, bör du kontrollera att dina användare eller team ingår i den eller de säkerhetsgrupper som visas.

Bilden visar hur du aktiverar arbetsytor för en viss säkerhetsgrupp.

Mer information finns i: Lägg till medlemmar eller ägare till en grupp. Du kan också skapa en egen säkerhetsgrupp med användaren eller teamet och lägga till den i listan med specifika säkerhetsgrupper. Mer information finns i: Gör så här för att skapa säkerhetsgrupper.

 1. Välj tillämpa. Vanligtvis tar det cirka 2 timmar innan alla ändringar reflekteras, men i vissa ärenden kan det ta upp till 24 timmar.

Distribuera Smart Store Analytics lösning

Microsoft Cloud for Retail innehåller lösningar som bygger på funktioner inom Microsoft Power Platform. För att kunna konfigurera och konfigurera lösningarna måste du använda Microsoft Cloud lösningscenter.

Lösningscenter vägleder dig och förenklar distributionsprocessen. Den kontrollerar licenskrav och beroenden för att se till att du har allt du behöver för distributionen.

Utför följande steg om du vill använda lösningscenter för att distribuera Smart Store Analytics:

 1. Logga in på Microsoft Cloud lösningscentret med dina autentiseringsuppgifter som administratör.

 2. På startsidan väljer du att Microsoft Cloud for Retail visa och distribuera lösningarna, eller väljer lösningar > butik i den vänstra rutan. Bilden visar Microsoft Cloud lösningscenter.

 3. På sidan Lösningar för Microsoft Cloud for Retail visas en lista med tillgängliga lösningar att distribuera. Välj Snabbvy om du vill veta mer om vilka funktioner och vilka lösningar, appar och tjänster som ingår i den. Bilden visar lösningarna inom Microsoft Cloud for Retail.

 4. Välj Intelligenta butiker för att visa lösningarna för den här funktionen. På den här sidan visas lösningarna, som ingår i Intelligenta butiker. Klicka på Snabbvy om du vill veta mer om lösningen, vilka beroenden som krävs för att distribuera den och länkar till mer information.

 5. Välj Tillagd på Smart Store Analytics-kortet och välj Distribuera längst upp till höger på skärmen för att distribuera lösningen du lade till. Bild visar hur du lägger till lösningen Smart Store Analytics som ska distribueras.

Kommentar

Inifrån lösningscentret guidas du genom distributionsprocessen och lösningarna distribueras i bakgrunden.

 1. På sidan Ställ in lösning kan du välja distributionsmiljön. Om du redan har förberett en miljö kan du välja den, annars kan du skapa en ny Power Platform- miljö via lösningscenter. Ange ett namn för distributionen så att du enkelt kan se distributionshistoriken. Godkänn tjänstvillkoren och välj sedan Nästa. Avbildningen visar hur du väljer miljö för distribution.

 2. På sidan Konfigurera beroenden får du hjälp med att installera och konfigurera beroenden. Listan över beroenden återspeglar de lösningar du har valt att distribuera.

 3. När du har slutfört beroendekonfigurationen går du tillbaka till lösningscentret för Microsoft Cloud och väljer Kontrollera beroenden för att uppdatera sidan Konfigurera beroenden.

 4. Du kan ta med exempeldata vid behov.

 5. När alla beroende appar har installerats och konfigurerats och du har valt ytterligare komponenter väljer du Distribuera för att fortsätta.

Kommentar

Lösningsdistribution startar och körs i bakgrunden. Det kan ta ett tag att distribueras i din miljö. När distributionen är klar får du ett e-postmeddelande via e-post. När distributionen är klar kommer länkar att vara tillgängliga i lösningscenter för Microsoft Cloud för att lansera lösningen.

 1. Det kan finnas några extra steg som du kan följa när du har konfigurerat lösningen. Välj Visa dokumentation om du vill veta mer om konfigurationen efter distributionen.