Konfigurera Store Operations Assist för mobil

När du har distribuerat Store Operations Assist för mobil kan du konfigurera den.

Förutsättningar

  1. Öppna Power Apps i en webbläsare eller hämta Power Apps Mobile:
  • För Apple-enheter med iOS, som iPhone och iPad, använd App Store. 

  • För Android-enheter använd Google Play. 

  1. Se till att din organisation har implementerat och konfigurerat Store Operations Assist för administratör, enligt beskrivningen i Distribuera Store Operations Assist.

Lägg till Store Operations Assist för mobil via InTune

Du kan lägga till Store Operations Assist för mobil via InTune. Mer information finns i Lägg till och tilldela en app.

Installera Store Operations Assist manuellt

Du kan installera Store Operations Assist för mobil manuellt via App Store eller Google Play. Mer information finns i Installera Power Apps mobilapp.

Läget Delad enhet

Mer information finns i Översikt över läget för delade enheter.