Instrumentpanel för anpassade mått

Microsoft Sustainability Manager analyser av utsläpp erbjuder en dedikerad rapportflik för Anpassade dimensioner med följande funktioner:

 • Visa ett tidsdiagram över CO2E-utsläpp uppdelat efter anpassade dimensionssträngar. Jämför till exempel produkttyp för produkttyp där produkttypen är en anpassad produkttyp med strängvärden.

  12.

 • Visa en trädvy över totala CO2E-utsläpp, där du kan borra i varje anpassad strängdimension som finns i data och visa CO2E-utsläpp efter värde.

  13.

 • Visa ett tidsdiagram över CO2E-utsläppsintensitet uppdelad efter anpassade dimensionssträngar, där intensitetsnämnaren är en numerisk anpassad dimension du väljer. Jämför till exempel intensitet av CO2e-utsläpp per Produktkvantitet av Produkttyp, där Produktkvantitet är en numerisk anpassad dimension och Produkttyp är en anpassad dimension med strängvärden.

  14.

 • Visa en trädvy över total CO2E-utsläppsintensitet, där intensitetsnämnaren är en numerisk anpassad dimension som du väljer. Du kan borra i varje anpassad strängdimension som finns i data och se CO2E-utsläppsintensiteten associerad med varje unikt strängvärde.

  15.

Se även

Utöka Cloud for Sustainability datamodell med anpassade dimensioner
Använda anpassade mått i beräkningar