Importera data med Arcadia-anslutningsprogram för allmännyttadata (förhandsversion)

Viktigt!

Några eller alla dessa funktioner ingår som en del av en förhandsversion. Innehållet och funktionerna kan komma att ändras.

Microsoft Sustainability Manager förser dig med anslutningsprogram till Arcadia molnlösning för allmännytta som för närvarande är tillgänglig i allmänt tillgänglig förhandsversion. Dessa anslutningsprogram samlar in allmännyttadata (köpta och fysiska produkter) direkt från allmännyttiga företag globalt.

Molnplattformen Arcadia allmännytta innehåller ett stort nätverk av integreringar med över 9 000 leverantörer i över 50 länder/regioner runt om i världen. På utvecklade marknader som USA innebär detta en täckning av över 90 % av alla el-, gas- och vattenkonton för konsumenter och företag. De här Arcadia-anslutningsprogramna automatiserar processen med att samla in data, förenklar inmatningsprocessen och samlar in uppdaterad information så fort den är tillgänglig.

Den här artikeln innehåller de registreringssteg som krävs för att aktivera Arcadia-anslutningsprogram i din instans av Microsoft Sustainability Manager.

Kommentar

Molnlösningen för allmännytta har utvecklats av företaget Urjanet som köptes av Arcadia 2022. Eftersom uppköpet är relativt nytt hänvisar dokumentationen till det gamla Urjanet-namnet i vissa avsnitt. Dessutom använder en del av den stödjande dokumentationen som är tillgänglig för dessa kontakter också det äldre Urjanet-namnet och kommer att uppdateras efter att moderbolaget Arcadia implementerar ändringar av varumärket.

Förutsättningar

Du behöver följande objekt för att kunna registrera och aktivera Arcadia-anslutningsprogram:

 • Ett befintligt licensavtal med Arcadia tillsammans med autentiseringsuppgifter för att få åtkomst till anslutningarna i Sustainability Manager (Arcadia kontakt: arcsales@arcadia.com).

  Om du vill få en ny licens ska du prata med den tillhandahållna Arcadia-kontakten för att få rätt licens och påbörja processen att skapa autentiseringsuppgifter för molnlösningen för allmännytta. Arcadia tillhandahåller licens och prenumeration för sin molnlösning för allmännytta tillsammans med autentiseringsuppgifter för förhandsgranskningsperioden.

 • En lista över alla allmännyttiga företag som servar dina anläggningar samt användarnamn och lösenord för att ansluta till verktygets onlineportal. Den här förhandsversionen är begränsad till leverantör av allmännytta som ger kunderna onlineåtkomst till allmännyttig information.

 • En lista över alla dina anläggningar och deras fysiska adresser.

 • En lista över alla dina el- och naturgaskonton och tillhörande mätare för att koppla dem till anläggningar inom din organisation.

Onboard

Följ dessa steg för att komma igång med molnlösningen för allmännytta.

Steg 1: Bekräfta åtkomst till molnet för allmännytta

När du har fått autentiseringsuppgifterna går du till Arcadia-anslutningsprogrammet i Microsoft Sustainability Manager för att bekräfta att du har tillgång till molnlösningen för allmännytta.

 1. På fliken Dataanslutningar, välj Ny anslutning.

 2. Välj Aktivitetsdata.

 3. Välj antingen Stationär förbränning eller Köpt energi i listrutan.

 4. Välj Arcadia-anslutningsprogrammet.

 5. I popup-fönstret Lägg till autentiseringsuppgifter anger du konfigurationsinformationen för Arcadia-molnet för allmännytta för att konfigurera anslutningen. Se till att dessa uppgifter matchar inloggningsinformationen du använder för åtkomst till kontot med din provider.

  Fält Beskrivning
  Smeknamn för autentiseringsuppgifter Ange ett smeknamn för dina autentiseringsuppgifter.
  Användarnamn Ange ditt användarnamn.
  Lösenord Ange ditt lösenord.
  Organisationsenhet Välj organisationsenhet för den här anslutningen i listrutan.
  Allmännyttadata att utgå ifrån Välj ett startdatum för allmännyttadata i listrutan.

  Välj Lägg till, och välj Nästa.

Om autentiseringsuppgifterna är giltiga läggs de till i autentiseringsuppgifter listrutan.

Du kan också bekräfta dessa referenser på Arcadia webbplats genom välj Logga in högst upp till höger.

Steg 2: Hämta anläggningar i Sustainability Manager

Ladda ner alla anläggningar från Sustainability Manager för vilka verktygsdata kommer att samlas in via Arcadia-anslutningsprogram.

Steg 3: Överför anläggningar till Arcadia-molnet för allmännytta

Överför informationen om anläggningen till Arcadia molnlösning för allmännytta på sidan Platser. Arcadia använder termen plats att definiera anläggningar. Varje plats kan ha nio fält där du kan definiera värden och ändra tillbaka värdena till poster i systemet:

 • Plats-ID
 • Datum då platsen skapades
 • Webbplatsnamn
 • Platskod
 • Platsnummer
 • Webbplatsadress
 • Anläggningstyp
 • Platsens region
 • Platsens underregion

Överför informationen om anläggningar genom att följa stegen nedan.

 1. Arcadia webbplats, välj Logga in längst upp till höger.

 2. Ange autentiseringsuppgifterna för Arcadia-teamet.

 3. Välj Platser i den vänstra navigeringsrutan.

 4. Välj Skapa plats i det övre vänstra hörnet av skärmen. Ett nytt fönster öppnas där du kan lägga till dina anläggningar.

 5. I popup-fönstret Skapa plats ange platsinformation och välj sedan Spara för att lägga till anläggningen i Arcadia molnlösning för allmännytta. Om du vill lägga till flera sidor markerar du Importera flera platser.

Du kan dra och släppa filer, ladda upp filer från din dator eller ladda ner webbplatsen. CSV-filen, fylla i den och ladda upp den.

Steg 4: Kontrollera energimätaren

Molnlösningen för allmännytta tilldelar platser med tillhörande energimätare för att registrera förbrukning. För att säkerställa att datainmatningen lyckas för alla platser måste du verifiera att alla verktyg har tilldelats en viss plats. Du kan verifiera mätarna först efter att den första inmatningskörningen är klar. När den första inmatningskörningen är klar kan du kontrollera om alla anläggningar har tilldelats en plats enligt följande:

 1. Välj Mätare i det vänstra navigeringsfönstret. I en lista visas alla listor för Arcadia-instansen med en lista över mätare som saknar en plats.

 2. Välj den meter som är markerad som Aktuell. Mätersidan öppnas tillsammans med alternativet att tilldela om platsen.

 3. Skärmen för Flytta platser öppnas. Du kan skapa en ny plats och tilldela mätaren till den, eller välja en befintlig plats och välja Flytta längst ned på skärmen.

  Med den här åtgärden tilldelas mätaren den nya platsen och tas då bort från listan över mätaren som visas på Saknad plats.

Under förhandsgranskningen behöver du bara komma åt konsolen Arcadia-molnet för allmännytta när du lägger till platserna, när du tilldelar om en mätare till en plats om den saknas, tar bort konton för allmännyttiga företag och prenumererar/avbryter prenumeration för leverantörer av allmännytta. All den återstående installationen och den pågående anslutningshanteringen sker i Sustainability Manager.

Steg 5: Slutför installation

 1. Logga in på Sustainability Manager och anslut till Arcadia-anslutningsprogrammet enligt beskrivningen i Steg 1: Bekräfta åtkomst till molnet för allmännytta.

 2. I den vänstra navigeringen Sustainability Manager, växla till området Data och välj Dataimporter.

 3. På sidan Dataimporter väljer du Ny.

 4. Välj PARTNERLÖSNINGAR.

 5. På sidan Välj en sida för datakälla, välj Arcadia-molnet för allmännytta för el eller Arcadia-molnet för allmännytta för naturgas och välj sedan Nästa.

 6. På sidan Skapa anslutning, välj den autentiseringsuppgift och välj Nästa.

 7. På sidan Schemalägg dataimport ange Importera data automatiskt till och välj sedan Nästa.

  Eftersom anslutningen uppdateras dagligen döljs alternativet att definiera uppdateringsschemat och ersätta tidigare importerade data. Välj Nästa på Granska och avsluta skärmen.

 8. På sidan Granska och namn ange ett namn för dataanslutningen och välj Anslut.

 9. Välj Klart. Anslutningen läggs till i kundmiljön.

Den första inmatningen för varje leverantör av allmännytta inkluderar de valda månaderna av historisk data på sidan för användaruppgifter för varje enskilt verktygskonto. Efterföljande anslutningsuppdateringar inkluderar endast nya och senaste data som är tillgängliga från leverantören av allmännytta.

Redigera en Arcadia-anslutning

 1. Välj Arcadia-anslutningen från sidan Dataimporter och välj sedan Redigera import.

 2. Lägg till eller ta bort leverantör av allmännytta eller uppdatera autentiseringsuppgifterna för en befintlig leverantör av allmännytta genom Redigera bredvid varje leverantör. Välj Nästa när du har slutfört ändringarna.

Slutför de återstående stegen för att skapa den uppdaterade anslutningen.

Byta ägare till en Arcadia-anslutning

För att ändra anslutningsägaren, följ dessa steg:

 1. Välj Arcadia-anslutningen från sidan Dataimporter och välj sedan Ändra ägare.

I ett fönster till höger visas den aktuella ägaren och alternativet att söka efter den nya ägaren som anslutningen måste tilldelas till. Ange namnet på den nya ägaren och välj ett av de tillgängliga alternativen. Välj Spara längst ned om du vill ändra ägarskapet för anslutningen till den nya ägaren.

Viktigt!

För bättre stordriftsfördelar rekommenderas att Arcadia-licensen inkluderar möjligheten att extrahera allmännyttadata för minst 100 konton för allmännyttiga företag.

Leverantörer av allmännytta måste väljas innan en anslutning skapas med Arcadia-anslutningsprogram.

Leverantörer av allmännytta som lagts till tidigare i en annan anslutning blir tillgängliga när en ny anslutning skapas med samma Arcadia-autentiseringsuppgifter.

Samma Arcadia-autentiseringsuppgifter används för de köpta el- och naturgasanslutningarna.

Om du tar bort autentiseringsuppgifter i en anslutning måste associerade konton, mätare och meddelanden tas bort i Arcadia molnlösning för allmännytta. Om flera autentiseringsuppgifter tas bort kan detta orsaka bearbetningsförseningar och kan resultera i en tidsgräns. Därför bör endast ett fåtal autentiseringsuppgifter tas bort varje gång för att undvika dessa bearbetningsförseningar.

Support

Stöd för Arcadia-anslutningsprogram finns tillgängligt via våra befintliga system i Microsoft Sustainability Manager. Fortsätt att arbeta med Microsoft Sustainability Manager teamet för alla problem som är relaterade till anslutningarna. Beroende på licensavtalet kan det finnas ytterligare support direkt från Arcadia för problem som åtkomst och autentiseringsuppgifter, data och annan integrationssupport.

Mer information om Arcadia-molnet för allmännytta

Hantera autentiseringsuppgifter

Du kan hantera autentiseringsuppgifter för leverantör av allmännytta direkt i molnet för allmännytta. Moln för allmännytta hämtar information endast för allmännytta där autentiseringsuppgifterna prenumereras och har inga problem.

För att prenumerera på eller aktivera autentiseringsuppgifter för en leverantör av allmännytta, välj den avregistrerade leverantörens autentiseringsuppgifter och välj sedan Prenumerera. Autentiseringsuppgifterna aktiveras och Arcadia kan hämta alla nya data från leverantören av allmännytta.

Mätarstatusar

Det finns fyra mätarstatusar som kan uppstå i Arcadia-molnet för allmännytta:

 • Aktiv: Kontot bakom mätaren prenumereras och kontot är aktivt.

 • Inaktiv: Om kontot bakom mätaren avbryts flyttas mätaren automatiskt till inaktiv status eller mätaren nästa förväntade datum är 30 dagar eller fler.

 • Inte aktuell: Mätarens nästa förväntade registreringsdatum är mellan noll och 30 dagar tidigare.

 • Korrigering: Kontot bakom mätaren är i tillståndet ACCESS_ISSUE eller VÄNTANDE.

Ta bort platser och mätare

Det går inte att ta bort platser eller enskilda mätare i molnet för allmännytta, men du kan ta bort följande:

 • Ett konto och dess associerade mätare och utdrag

 • Autentiseringsuppgifters konton, mätare och utdrag

 • En tom autentiseringsuppgift som inte är associerad med några konton, mätare och utdrag

Om du vill ta bort ett konto i molnet för allmännytta, välj Konton i den vänstra navigeringsrutan för att visa alla konton som är kopplade till en viss autentiseringsinformation. Välj konton som ska tas bort. På sidan som visas väljer du fliken Ta bort konton längst upp. Den här åtgärden tar bort kontot, tillhörande mätare och utdrag.

Tilldela mätare till platser

Tilldela mätare till platser konsolen Arcadia-molnet för allmännytta. Du kan tilldela flera mätare till en enskild plats samtidigt, men du kan inte tilldela flera mätare till olika platser samtidigt.

Se även

Microsoft Sustainability Manager
Microsoft Cloud for Sustainability datamodell
Importera data