Vattendatamodellen Cloud for Sustainability (förhandsversion) – en översikt

Viktigt!

Några eller alla dessa funktioner ingår som en del av en förhandsversion. Innehållet och funktionerna kan komma att ändras.

Denna artikel introducerar vattendatamodellen Microsoft Cloud for Sustainability (förhandsversion).

Med hjälp av vattendatamodellen Cloud for Sustainability (förhandsversion) kan organisationer ena och förbereda data för vattenhållbarhet i syfte att uppnå sina mål för vattenhållbarhet. Vattendatamodellen Cloud for Sustainability (förhandsversion) bygger på datamodellen Cloud for Sustainability och tillhandahåller det schema som krävs för att lagra och länka mätdata för vattenkvalitet och vattenkvantitet, samt referensdata för vattenhållbarhet. Med hjälp av schemat blir data för vattenhållbarhet tillgängliga för användningsfall såsom avslöjanden om vattenhållbarhet och obligatorisk rapportering om vattenkvalitet.

Vattendatamodellen Cloud for Sustainability (förhandsversion) består av tre typer av entiteter som rör vattnets kvantitet och kvalitet samt referensdata om hållbarhet. Schemat delar också gemensamma entiteter, till exempel lokal- och organisationsinformation, med datamodellen Cloud for Sustainability.

Entiteterna som relateras till datalager för vattenkvantitet eller volymmått, t.ex. för vattenutmatning eller vattenuttag. I schemat lagras även referensdata för hållbarhet såsom information om vattentyp och vattenkälla som tillför användningskontext till mängdmåtten. Schemat kopplar referensdata om hållbarhet med mängdmåtten så att dessa kan förberedas för att åtgärda användningsfall såsom vattenuttag från specifika vattenkällor för dina anläggningar för information om vattenhållbarhet.

Entiteterna relaterade till datalagervärden om vattenkvalitet relaterade till vattens egenskaper, fysiska och biologiska egenskaper. I schemat lagras även referensdata om hållbarhet som till exempel procedurer för provinsamling, testmetoder och metadata för de uppmätta egenskaperna. Schemat kopplar referensdata om hållbarhet till kvalitetsmåtten så att dessa kan förberedas för hantering av användningsfall såsom tillräckliga kvantiteter och dessas referensintervall inom avloppsvatten för obligatorisk rapportering av vattenkvaliteten.

Följ dessa steg för att automatiskt generera och distribuera schemat till en Dataverse-miljö som du själv väljer:

  1. Gå till Lösningscenter för Microsoft Cloud.
  2. Välj Lösningar > Hållbarhet i den vänstra navigeringsrutan.
  3. Välj panelen Datamodellen Cloud for Sustainability.
  4. Välj Lägg till i vattendatamodellen Cloud for Sustainability (förhandsvisning).
  5. Välj knappen Distribuera och fortsätt med distributionen.

Mer information om att distribuera Microsoft Cloud for Sustainability-lösningar finns i Installera och konfigurera Microsoft Cloud for Sustainability.

Mål

Ge kunderna möjlighet att ena, lagra och förbereda vattenmätdata från anläggningar i hela organisationen till en enda datamodell som hjälper dem att uppfylla hållbarhetsmålen för vatten.

Exempel på användningsfall

  • Information om vattenhållbarhet: Rapportera mängden vatten som förbrukas och matas ut av dina anläggningar från olika vattenkällor, baserat på sekretessstandarder för vattenhållbarhet.

  • Kvalitetsrapportering för avloppsvatten: Rapportera tillräckliga data om avloppsvatten i vattenprover insamlade från dina lokaler, baserat på tillräckliga rapporteringsstandarder.

Entitetsrelationsdiagram

Välj förstoringsglasikonen lägst ned till höger föratt zooma in.

Entitetsrelationsdiagram för vattendatamodellen Cloud for Sustainability.

Se även