Obligatoriska attribut för vattendatamodellen Cloud for Sustainability (förhandsversion)

Viktigt!

Några eller alla dessa funktioner ingår som en del av en förhandsversion. Innehållet och funktionerna kan komma att ändras.

Den här artikeln innehåller allmänna anteckningar om vattendatamodellen Cloud for Sustainability (förhandsversion)

Allmänna regler

 • Värdet i fältet Namn måste alltid vara unikt.
 • Värdet Ursprungligt korrelation-ID måste vara unikt om det anges. Vanligtvis är det inte obligatoriskt.

Notation

Tabellen nedan innehåller en ofullständig lista över attributen i varje entitet. Den innehåller endast obligatoriska attribut och attribut som påverkar andra attributs krav via logiska beroenderegler. Följande anteckning används i kolumen Obligatoriska?:

Notation Innebörd
Y Obligatoriskt
N Valfri
<--<attribut> Krävs endast om <attribute> har angetts
Y | <attribut>... Krävs såvida inte <attribut> har angetts
Y <--<attribut> == <värde> Krävs om <attribut> innehåller <värde>

Regler för entitet/attribut

Enhet Attribut Obligatorisk?
Tillgång Vattenriskindex N
Vattenbehållare N
Lagrat vatten Faktisk lagring Y
Beskrivning N
Tillgång Y
Mätdatum Y
Organisationsenhet N
ID för lagringsbehållare N
Typ av lagringsbehållare N
Totalt lagringsutrymme N
Enhet Y
Vattenbehållare Större behållare N
Mindre behållare N
Beskrivning N
Vatteninstrument Vatteninstrumenttyp N
Beskrivning N
Analys av vattenkvaliteten Analysmetod N
Beskrivning N
Laboratoriekommentarer N
Laboratorienamn N
Egenskap hos vattenkvaliteten Lägre gräns för referensintervall N
Referensintervallenhet Y
Övre gräns för referensintervall N
Referensintervallets evidens N
Beskrivning N
Egenskapstyp för vattenkvalitet Beskrivning N
Testresultat för vattenkvalitet Analys av vattenkvaliteten N
Kommentarer N
Beskrivning N
Uppmätt N
Precision N
Status för resultat Y
Enhet Y
Egenskaper hos vattenkvaliteten Y
Vattenprov Y
Testdatum för vattenkvalitet Y
Vattenkvantitet Kvantitet Y
Slutdatum för transaktion Y
Transaktionens startdatum Y
Bevis N
Enhet Y
Vatteninstrument N
Datakvalitetstyp N
Beskrivning N
Tillgång Y
Industriell processtyp N
Organisationsenhet N
Vattenkälla N
Vattentransaktionstyp Y
Vattenriskindex Beskrivning N
Område med vattenbrist Y
Vattenprov Insamlingsdatum Y
Insamlingsutrustning N
Insamlingsmetod N
Beskrivning N
Tillgång Y
Industriell processtyp N
Organisationsenhet N
Vattenkälla N
Vattentransaktionstyp N
Vattenkälla Beskrivning N
Undertyp N
Source type Y
Vattenkvalitetstyp N

Ytterligare begränsningar

Konfiguration av vatteninstrument. Konfigurationstyp

Värdet måste vara ett av värdena från följande uppräkning:

 • Vattenkvantitet
 • Vattenkvalitet

Egenskap hos vattenkvalitet. Typ

Värdet måste vara ett av värdena från följande uppräkning:

 • Fysisk
 • Kemisk
 • Biologisk

Vattenprov. Insamlingsmetod

Värdet måste vara ett av värdena från följande uppräkning:

 • Sammansatt
 • Fånga

Vattenkälla. Källtyp

Värdet måste vara ett av värdena från följande uppräkning:

 • Ytvatten
 • Grundvatten
 • Havsvatten
 • Genererat vatten
 • Tredjepartsvatten

Konfiguration av vatteninstrument. Vattentransaktionstyp

Värdet måste vara ett av värdena från följande uppräkning:

 • Återkalla
 • Utskrivning
 • Förbrukning
 • Återvunnet

Vattenkälla. Vattenkvalitetstyp

Värdet måste vara ett av värdena från följande uppräkning:

 • Sötvatten
 • Annat vatten

Se även

Cloud for Sustainability water data model (Preview) entity reference
Vattendatamodell för Cloud for Sustainability (förhandsversion) – översikt