Bästa praxis för distribution av Microsoft Sustainability Manager

Den här listan innehåller metodtips för distributionen av Microsoft Sustainability Manager:

  • Ibland går det inte att bevilja åtkomst till programregistrering i Azure Active Directory (Azure AD) för den grupp eller användare som distribuerar och använder Dynamics 365-lösningen och scenariot med en enhetlig kundprofil. I så fall måste en global administratör hjälpa till med distributionen.
  • Avmarkera distributionen av exempeldata i Microsoft Cloud lösningscenter eftersom det inte finns en lösning med en enda klickning för att ta bort data i efterhand.
  • Skapa Azure AD-grupper för varje säkerhetsroll som används för att komma åt lösningen. Skapa Azure AD-gruppteam som är associerade med varje AD-grupp och tilldela säkerhetsroller till Azure AD säkerhetsgruppteamen.
  • Skapa Azure AD-grupper som innehåller användare som har åtkomst till miljön och konfigurerar en miljösäkerhetsgrupp i Power Platform administrationscenter för att begränsa åtkomsten till den här Azure AD-säkerhetsgruppen.

Se även

EOF