Aktivera säker start på en registrerad Windows-enhet

Secure Boot är en säkerhetsstandard som utvecklats av medlemmar i DATOR-branschen för att säkerställa att en enhet startar med endast programvara som är betrodd av oem-tillverkaren (Original Equipment Manufacturer). Organisationens principer för enhetshantering kan kräva att du aktiverar den på din registrerade Windows-enhet. Enheter som inte uppfyller det här kravet kanske inte kan komma åt arbets- eller skolresurser.

Aktivera säker start

Om din registrerade enhet är en mobil enhet kontaktar du supporten så hjälper de dig att aktivera säker start åt dig.

Om din registrerade enhet är en dator kan du antingen:

  • Kontakta supporten om du vill ha hjälp.
  • Aktivera Säker start från PC BIOS-menyn. Stegvisa instruktioner finns i Återaktivera säker start.

Kontrollera status för säker start

Så här kontrollerar du statusen för Säker start på datorn:

  1. Gå till Start.
  2. I sökfältet skriver du msinfo32 och trycker på Retur.
  3. Systeminformation öppnas. Välj Systemsammanfattning.
  4. Till höger på skärmen tittar du på BIOS-läge och Tillstånd för säker start. Om Bios-läget visar UEFI, och Tillståndet för säker start visas, inaktiveras Säker start.

Nästa steg