Hämta säkerhetsrekommendationer

Gäller för:

Vill du uppleva Microsoft Defender för Endpoint? Registrera dig för en kostnadsfri utvärderingsversion.

Vill du uppleva Microsoft Defender – hantering av säkerhetsrisker? Läs mer om hur du kan registrera dig för Microsoft Defender – hantering av säkerhetsrisker utvärderingsversion av den offentliga förhandsversionen.

Obs!

Om du är en us government-kund använder du de URI:er som anges i Microsoft Defender för Endpoint för amerikanska myndighetskunder.

Tips

För bättre prestanda kan du använda servern närmare din geoplats:

 • api-us.securitycenter.microsoft.com
 • api-eu.securitycenter.microsoft.com
 • api-uk.securitycenter.microsoft.com

Viktigt

En del information gäller förinstallerad produkt som kan ha ändrats mycket innan den släpps kommersiellt. Microsoft lämnar inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, med avseende på den information som anges här.

Hämtar en samling säkerhetsrekommendationer relaterade till ett visst enhets-ID.

Behörigheter

En av följande behörigheter krävs för att anropa det här API:et. Mer information, inklusive hur du väljer behörigheter, finns i Använda Microsoft Defender för Endpoint-API:er

Behörighetstyp Behörighet Visningsnamn för behörighet
Program SecurityRecommendation.Read.All "Läs säkerhetsrekommendationsinformation för hot och sårbarhetshantering"
Delegerat (arbets- eller skolkonto) SecurityRecommendation.Read "Läs säkerhetsrekommendationsinformation för hot och sårbarhetshantering"

HTTP-begäran

GET /api/machines/{machineId}/recommendations

Frågerubriker

Namn Typ Beskrivning
Tillstånd Sträng Ägaren {token}. Krävs.

Frågebrödtext

Tom

Svar

Om det lyckas returnerar den här metoden 200 OK med säkerhetsrekommendationerna i brödtexten.

Exempel

Exempel på begäran

Här är ett exempel på begäran.

GET https://api.securitycenter.microsoft.com/api/machines/ac233fa6208e1579620bf44207c4006ed7cc4501/recommendations

Svarsexempel

Här är ett exempel på svaret.

{
  "@odata.context": "https://api.securitycenter.microsoft.com/api/$metadata#Recommendations",
  "value": [
    {
      "id": "va-_-git-scm-_-git",
      "productName": "git",
      "recommendationName": "Update Git to version 2.24.1.2",
      "weaknesses": 3,
      "vendor": "git-scm",
      "recommendedVersion": "2.24.1.2",
      "recommendationCategory": "Application",
      "subCategory": "",
      "severityScore": 0,
      "publicExploit": false,
      "activeAlert": false,
      "associatedThreats": [],
      "remediationType": "Update",
      "status": "Active",
      "configScoreImpact": 0,
      "exposureImpact": 0,
      "totalMachineCount": 0,
      "exposedMachinesCount": 1,
      "nonProductivityImpactedAssets": 0,
      "relatedComponent": "Git"
    },
...
}