Exempel på enhetskontrollprinciper för Intune

Gäller för:

Vill du uppleva Microsoft Defender för Endpoint? Registrera dig för en kostnadsfri utvärderingsversion.

Det här dokumentet innehåller exempel på enhetskontrollprinciper som du kan anpassa för din egen organisation. De här exemplen gäller om du använder Intune för att hantera enheter i företaget.

Begränsa åtkomsten till alla flyttbara medier

I följande exempel begränsas åtkomsten till alla flyttbara medier. Observera behörigheten none som tillämpas på den översta nivån i principen, vilket innebär att alla filåtgärder inte tillåts.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1">
  <dict>
    <key>PayloadUUID</key>
    <string>C4E6A782-0C8D-44AB-A025-EB893987A295</string>
    <key>PayloadType</key>
    <string>Configuration</string>
    <key>PayloadOrganization</key>
    <string>Microsoft</string>
    <key>PayloadIdentifier</key>
    <string>com.microsoft.wdav</string>
    <key>PayloadDisplayName</key>
    <string>Microsoft Defender settings</string>
    <key>PayloadDescription</key>
    <string>Microsoft Defender configuration settings</string>
    <key>PayloadVersion</key>
    <integer>1</integer>
    <key>PayloadEnabled</key>
    <true/>
    <key>PayloadRemovalDisallowed</key>
    <true/>
    <key>PayloadScope</key>
    <string>System</string>
    <key>PayloadContent</key>
    <array>
      <dict>
        <key>PayloadUUID</key>
        <string>99DBC2BC-3B3A-46A2-A413-C8F9BB9A7295</string>
        <key>PayloadType</key>
        <string>com.microsoft.wdav</string>
        <key>PayloadOrganization</key>
        <string>Microsoft</string>
        <key>PayloadIdentifier</key>
        <string>com.microsoft.wdav</string>
        <key>PayloadDisplayName</key>
        <string>Microsoft Defender configuration settings</string>
        <key>PayloadDescription</key>
        <string/>
        <key>PayloadVersion</key>
        <integer>1</integer>
        <key>PayloadEnabled</key>
        <true/>
        <key>deviceControl</key>
        <dict>
          <key>removableMediaPolicy</key>
          <dict>
            <key>enforcementLevel</key>
            <string>block</string>
            <key>permission</key>
            <array>
              <string>none</string>
            </array>
          </dict>
        </dict>
      </dict>
    </array>
  </dict>
</plist>

Ange att alla flyttbara medier ska vara skrivskyddade

I följande exempel konfigureras alla flyttbara medier så att de är skrivskyddade. Observera behörigheten read som tillämpas på den översta nivån i principen, vilket innebär att alla skriv- och körningsåtgärder inte tillåts.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1">
  <dict>
    <key>PayloadUUID</key>
    <string>C4E6A782-0C8D-44AB-A025-EB893987A295</string>
    <key>PayloadType</key>
    <string>Configuration</string>
    <key>PayloadOrganization</key>
    <string>Microsoft</string>
    <key>PayloadIdentifier</key>
    <string>com.microsoft.wdav</string>
    <key>PayloadDisplayName</key>
    <string>Microsoft Defender settings</string>
    <key>PayloadDescription</key>
    <string>Microsoft Defender configuration settings</string>
    <key>PayloadVersion</key>
    <integer>1</integer>
    <key>PayloadEnabled</key>
    <true/>
    <key>PayloadRemovalDisallowed</key>
    <true/>
    <key>PayloadScope</key>
    <string>System</string>
    <key>PayloadContent</key>
    <array>
      <dict>
        <key>PayloadUUID</key>
        <string>99DBC2BC-3B3A-46A2-A413-C8F9BB9A7295</string>
        <key>PayloadType</key>
        <string>com.microsoft.wdav</string>
        <key>PayloadOrganization</key>
        <string>Microsoft</string>
        <key>PayloadIdentifier</key>
        <string>com.microsoft.wdav</string>
        <key>PayloadDisplayName</key>
        <string>Microsoft Defender configuration settings</string>
        <key>PayloadDescription</key>
        <string/>
        <key>PayloadVersion</key>
        <integer>1</integer>
        <key>PayloadEnabled</key>
        <true/>
        <key>deviceControl</key>
        <dict>
          <key>removableMediaPolicy</key>
          <dict>
            <key>enforcementLevel</key>
            <string>block</string>
            <key>permission</key>
            <array>
              <string>read</string>
            </array>
          </dict>
        </dict>
      </dict>
    </array>
  </dict>
</plist>

Tillåt inte programkörning från flyttbara medier

I följande exempel visas hur programkörning från flyttbara medier kan nekas. Observera behörigheterna read och write som tillämpas på den översta nivån i principen.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1">
  <dict>
    <key>PayloadUUID</key>
    <string>C4E6A782-0C8D-44AB-A025-EB893987A295</string>
    <key>PayloadType</key>
    <string>Configuration</string>
    <key>PayloadOrganization</key>
    <string>Microsoft</string>
    <key>PayloadIdentifier</key>
    <string>com.microsoft.wdav</string>
    <key>PayloadDisplayName</key>
    <string>Microsoft Defender settings</string>
    <key>PayloadDescription</key>
    <string>Microsoft Defender configuration settings</string>
    <key>PayloadVersion</key>
    <integer>1</integer>
    <key>PayloadEnabled</key>
    <true/>
    <key>PayloadRemovalDisallowed</key>
    <true/>
    <key>PayloadScope</key>
    <string>System</string>
    <key>PayloadContent</key>
    <array>
      <dict>
        <key>PayloadUUID</key>
        <string>99DBC2BC-3B3A-46A2-A413-C8F9BB9A7295</string>
        <key>PayloadType</key>
        <string>com.microsoft.wdav</string>
        <key>PayloadOrganization</key>
        <string>Microsoft</string>
        <key>PayloadIdentifier</key>
        <string>com.microsoft.wdav</string>
        <key>PayloadDisplayName</key>
        <string>Microsoft Defender configuration settings</string>
        <key>PayloadDescription</key>
        <string/>
        <key>PayloadVersion</key>
        <integer>1</integer>
        <key>PayloadEnabled</key>
        <true/>
        <key>deviceControl</key>
        <dict>
          <key>removableMediaPolicy</key>
          <dict>
            <key>enforcementLevel</key>
            <string>block</string>
            <key>permission</key>
            <array>
              <string>read</string>
              <string>write</string>
            </array>
          </dict>
        </dict>
      </dict>
    </array>
  </dict>
</plist>

Begränsa alla enheter från specifika leverantörer

I följande exempel begränsas alla enheter från specifika leverantörer (i det här fallet identifieras av fff0 och 4525). Alla andra enheter kommer att vara obegränsade eftersom behörigheten som definierats på den översta nivån i principen visar alla möjliga behörigheter (läsa, skriva och köra).

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1">
  <dict>
    <key>PayloadUUID</key>
    <string>C4E6A782-0C8D-44AB-A025-EB893987A295</string>
    <key>PayloadType</key>
    <string>Configuration</string>
    <key>PayloadOrganization</key>
    <string>Microsoft</string>
    <key>PayloadIdentifier</key>
    <string>com.microsoft.wdav</string>
    <key>PayloadDisplayName</key>
    <string>Microsoft Defender settings</string>
    <key>PayloadDescription</key>
    <string>Microsoft Defender configuration settings</string>
    <key>PayloadVersion</key>
    <integer>1</integer>
    <key>PayloadEnabled</key>
    <true/>
    <key>PayloadRemovalDisallowed</key>
    <true/>
    <key>PayloadScope</key>
    <string>System</string>
    <key>PayloadContent</key>
    <array>
      <dict>
        <key>PayloadUUID</key>
        <string>99DBC2BC-3B3A-46A2-A413-C8F9BB9A7295</string>
        <key>PayloadType</key>
        <string>com.microsoft.wdav</string>
        <key>PayloadOrganization</key>
        <string>Microsoft</string>
        <key>PayloadIdentifier</key>
        <string>com.microsoft.wdav</string>
        <key>PayloadDisplayName</key>
        <string>Microsoft Defender configuration settings</string>
        <key>PayloadDescription</key>
        <string/>
        <key>PayloadVersion</key>
        <integer>1</integer>
        <key>PayloadEnabled</key>
        <true/>
        <key>deviceControl</key>
        <dict>
          <key>removableMediaPolicy</key>
          <dict>
            <key>enforcementLevel</key>
            <string>block</string>
            <key>permission</key>
            <array>
              <string>read</string>
              <string>write</string>
              <string>execute</string>
            </array>
            <key>vendors</key>
            <dict>
              <key>fff0</key>
              <dict>
                <key>permission</key>
                <array>
                  <string>none</string>
                </array>
              </dict>
              <key>4525</key>
              <dict>
                <key>permission</key>
                <array>
                  <string>none</string>
                </array>
              </dict>
            </dict>
          </dict>
        </dict>
      </dict>
    </array>
  </dict>
</plist>

Begränsa specifika enheter som identifieras av leverantörs-ID, produkt-ID och serienummer

I följande exempel begränsas två specifika enheter som identifieras av leverantörs-ID fff0, produkt-ID 1000och serienummer 04ZSSMHI2O7WBVOA och 04ZSSMHI2O7WBVOB. På alla andra nivåer i principen omfattar behörigheterna alla möjliga värden (läsa, skriva och köra), vilket innebär att alla andra enheter kommer att vara obegränsade.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1">
  <dict>
    <key>PayloadUUID</key>
    <string>C4E6A782-0C8D-44AB-A025-EB893987A295</string>
    <key>PayloadType</key>
    <string>Configuration</string>
    <key>PayloadOrganization</key>
    <string>Microsoft</string>
    <key>PayloadIdentifier</key>
    <string>com.microsoft.wdav</string>
    <key>PayloadDisplayName</key>
    <string>Microsoft Defender settings</string>
    <key>PayloadDescription</key>
    <string>Microsoft Defender configuration settings</string>
    <key>PayloadVersion</key>
    <integer>1</integer>
    <key>PayloadEnabled</key>
    <true/>
    <key>PayloadRemovalDisallowed</key>
    <true/>
    <key>PayloadScope</key>
    <string>System</string>
    <key>PayloadContent</key>
    <array>
      <dict>
        <key>PayloadUUID</key>
        <string>99DBC2BC-3B3A-46A2-A413-C8F9BB9A7295</string>
        <key>PayloadType</key>
        <string>com.microsoft.wdav</string>
        <key>PayloadOrganization</key>
        <string>Microsoft</string>
        <key>PayloadIdentifier</key>
        <string>com.microsoft.wdav</string>
        <key>PayloadDisplayName</key>
        <string>Microsoft Defender configuration settings</string>
        <key>PayloadDescription</key>
        <string/>
        <key>PayloadVersion</key>
        <integer>1</integer>
        <key>PayloadEnabled</key>
        <true/>
        <key>deviceControl</key>
        <dict>
          <key>removableMediaPolicy</key>
          <dict>
            <key>enforcementLevel</key>
            <string>block</string>
            <key>permission</key>
            <array>
              <string>read</string>
              <string>write</string>
              <string>execute</string>
            </array>
            <key>vendors</key>
            <dict>
              <key>fff0</key>
              <dict>
                <key>permission</key>
                <array>
                  <string>read</string>
                  <string>write</string>
                  <string>execute</string>
                </array>
                <key>products</key>
                <dict>
                  <key>1000</key>
                  <dict>
                    <key>permission</key>
                    <array>
                      <string>read</string>
                      <string>write</string>
                      <string>execute</string>
                    </array>
                    <key>serialNumbers</key>
                    <dict>
                      <key>04ZSSMHI2O7WBVOA</key>
                      <array>
                      <string>none</string>
                      </array>
                      <key>04ZSSMHI2O7WBVOB</key>
                      <array>
                      <string>none</string>
                      </array>
                    </dict>
                  </dict>
                </dict>
              </dict>
            </dict>
          </dict>
        </dict>
      </dict>
    </array>
  </dict>
</plist>