Översikt över nästa generations skydd

Gäller för

Plattformar

 • Windows

Microsoft Defender för Endpoint innehåller nästa generations skydd för att förstärka nätverkets säkerhetsperimeter. Nästa generations skydd har utformats för att fånga upp alla typer av nya hot. Utöver Microsoft Defender Antivirus innehåller nästa generations skyddstjänster följande funktioner:

Tips

Nästa generations skydd ingår i både Microsoft Defender för Endpoint Plan 1 och plan 2. Läs mer om Defender för Endpoint Abonnemang 1 och Abonnemang 2 Nästa generations skydd ingår också i Microsoft Defender för företag och Microsoft 365 Business Premium. Jämför säkerhetsfunktioner i Microsoft 365 planer för små och medelstora företag.

Konfigurera nästa generations skyddstjänster

Information om hur du konfigurerar nästa generations skyddstjänster finns i Konfigurera funktioner för Microsoft Defender Antivirus.

Obs!

Konfiguration och hantering är i stort sett samma i Windows Server som i Windows-klienter. Det finns dock vissa skillnader.

Tips

Prestandatips På grund av en mängd olika faktorer (exempel som anges nedan) kan Microsoft Defender Antivirus, som andra antivirusprogram, orsaka prestandaproblem på slutpunktsenheter. I vissa fall kan du behöva justera prestanda för Microsoft Defender Antivirus för att lindra dessa prestandaproblem. Microsoft prestandaanalys är ett PowerShell-kommandoradsverktyg som hjälper dig att avgöra vilka filer, filsökvägar, processer och filnamnstillägg som kan orsaka prestandaproblem. Några exempel är:

 • De vanligaste sökvägarna som påverkar genomsökningstiden
 • De vanligaste filerna som påverkar genomsökningstiden
 • De vanligaste processerna som påverkar genomsökningstiden
 • De vanligaste filnamnstilläggen som påverkar genomsökningstiden
 • Kombinationer – till exempel:
  • de vanligaste filerna per tillägg
  • de översta sökvägarna per tillägg
  • de vanligaste processerna per sökväg
  • de vanligaste genomsökningarna per fil
  • de vanligaste genomsökningarna per fil per process

Du kan använda informationen som samlas in med hjälp av prestandaanalys för att bättre utvärdera prestandaproblem och tillämpa reparationsåtgärder. Se: Prestandaanalys för Microsoft Defender Antivirus.