Aktivera förhandsversionen i Microsoft Defender för Endpoint

Gäller för:

Vill du uppleva Microsoft Defender för Endpoint? Registrera dig för en kostnadsfri utvärderingsversion.

Aktivera inställningen för förhandsversionen och var bland de första att prova kommande funktioner.

  1. I navigeringsfönstret väljer du Inställningar>Slutpunkter>Avancerade funktioner.

    Inställningar och förhandsversion

  2. Växla inställningen mellan och Av och välj Spara inställningar.