Hämta den senaste versionen av Excel Viewer online

Obs!

Excel Viewer har dragits tillbaka

Viktigt

Microsoft Excel Viewer gick i pension i april 2018. Den är inte längre tillgänglig för nedladdning och får inte säkerhetsuppdateringar. Om du vill fortsätta visa Excel-filer utan kostnad rekommenderar vi att du installerar mobilappen för Excel eller lagrar dokument i OneDrive eller Dropbox. Du kan öppna dem därifrån med Excel Online i webbläsaren. Besök butiken för din enhet för att hämta mobilappen för Excel:

Sammanfattning

Microsoft Excel Viewer är ett litet och kostnadsfritt omdistribuerbart program som låter dig se och skriva ut Microsoft Excel-kalkylblad om du inte har Excel installerat. Excel Viewer kan också öppna arbetsböcker som har skapats i Microsoft Excel för Mac.

Excel Viewer kan öppna den senaste versionen av Excel-arbetsböcker. Den visar dock inte nyare funktioner.

Mer information

Den senaste versionen av Microsoft Excel Viewer kan läsa filformaten för alla versioner av Excel. Den ersätter Microsoft Excel Viewer 2003.

Andra alternativ för fri visning av Excel-arbetsböcker

  • Excel Online: Excel online är tillgängligt via OneDrive eller distribueras som en del av Microsoft SharePoint. Excel Online kan visa, redigera och skriva ut Excel-arbetsböcker. Mer information om Excel Online finns i Översikt office online.
  • Utvärderingsversionen av Microsoft 365: Hämta utvärderingsversionen för att få tillgång till alla funktioner i Microsoft Office 2013. Mer information finns i https://www.microsoft.com/microsoft-365/try.
  • Office Mobile-program: Hämta utvärderingsversionen för mobila applikationer som finns för iPhone-, Android eller Windows Phone-telefoner. Mer information finns i Office på mobila enheter.

Obs!

Excel Viewer är endast tillgängligt som ett 32-bitarsprogram. En 64-bitarsversion av Excel Viewer finns inte. 32-bitarsversionen av Excel Viewer kan användas på 64-bitarsversioner av Windows.

Filnamnet på Excel Viewer är xlview.exe. Standardmappplatsen för Excel Viewer på ett 32-bitars operativsystem ärc:\Program Files\Microsoft Office\Office12. Standardmappplatsen för Excel Viewer på ett 64-bitars operativsystem är c:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12.

Obs!

Om du redan har en fullständig version av Microsoft Excel installerat på datorn ska du inte installera Microsoft Excel Viewer i samma katalog. Detta medför filkonflikter.

Filformat som stöds

De Excel-filformat som stöds är .xlsx, .xlsm, .xlsb, .xltx, .xltm, .xls, .xlt, .xlm och .xlw. Makroaktiverade filer kan öppnas (.xlsm, .xltm och .xlm), men makrona körs inte.

Kända problem med nyare versioner av Excel-arbetsböcker och Excel Viewer

Även om Excel Viewer kan läsa de senaste Excel-arbetsböckerna visas inte följande nya funktioner eller visas på olika sätt i Excel Viewer.

  • Miniatyrdiagram visas inte i Excel Viewer. Cellerna som innehåller dem verkar tomma.
  • Pivot-tabeller och pivot-diagram är plana. Data eller diagram visas, men du kan inte göra ändringar.
  • Makron körs inte i Excel Viewer.
  • Utsnitt visar inte data i Excel Viewer. I stället visas en ruta på utsnittets plats. Rutan innehåller följande text: "Den här formen representerar ett utsnitt. Utsnitt stöds i Excel 2010 eller senare. Om formen har ändrats i en tidigare version av Excel, eller om arbetsboken sparades i Excel 2003 eller tidigare, kan utsnittet inte användas."

Om du måste visa eller använda dessa funktioner använder du Excel Online.