Vad är insights-arbetsytan?

Lämpliga roller: Global administratör | Kontoadministratör | Visningsprogram för verkställande rapporter | Rapportvisningsprogram

Du kan komma åt alla partnercenteranalysrapporter och KPI:er (Key Performance Indicators) via arbetsytan Insights. Arbetsytan är en enhetlig analyshubb som hanterar alla dataanalys- och business intelligence-behov. På arbetsytan Insikter hittar du rapporter, prognoser och rekommendationer som hjälper dig att fatta datadrivna beslut för din verksamhet.

Använd följande steg för att få åtkomst till Insights-arbetsytan.

Skärmbild av arbetsytan Insikter.

Programbaserad analys

Åtkomsten till analysavsnitten i de olika programmen baseras på de roller och åtkomstnivåer som en användare har och följer åtkomsten till olika program i Partnercenter. Avsnittet Marketplace-erbjudanden i Insights visas till exempel om du har åtkomst till arbetsytan Marketplace-erbjudanden .

Följande program är tillgängliga:

Nästa steg