CSP-program

Den här artikeln beskriver hur du konfigurerar ditt erbjudande så att det är tillgängligt för csp-programmet (Cloud Solution Provider). Förutom att publicera dina erbjudanden via onlinebutiker på den kommersiella marknadsplatsen kan du även sälja via CSP-programmet för att nå miljontals kvalificerade Microsoft-kunder som programmet betjänar.

Du kan konfigurera nya eller befintliga erbjudanden för tillgänglighet i CSP-programmet på valfritt sätt, vilket gör att CSP-partner kan sälja dina produkter och skapa paketerade lösningar för kunder.

Utgivare ansvarar för att tillhandahålla reparationssupport till slutkunder och för att tillhandahålla en mekanism för partner i CSP-programmet och/eller kunder att kontakta dig för support. Det är bästa praxis att förse partner i CSP-programmet med användardokumentation, utbildning och meddelanden om tjänstens hälsa/avbrott (om tillämpligt) så att partner i CSP-programmet är utrustade för att hantera supportförfrågningar på nivå 1 från kunder.

Följande erbjudanden är berättigade att väljas för att säljas av partner i CSP-programmet:

 • Transact-erbjudanden för Programvara som en tjänst (SaaS)
 • Virtuella datorer (VM)
 • Lösningsmallar
 • Hanterade program

Anteckning

Containrar och BYOL-planer (Bring Your Own License) avregistreras för att säljas av partner i CSP-programmet som standard.

Så här konfigurerar du ett erbjudande

Konfigurera inställningen för att välja CSP-program när du skapar erbjudandet i Partnercenter.

Delta i Partnercenter

Opt-in-experience finns under modulen CSP Reseller audience (CSP Reseller-målgrupp):

CSP Reseller-målgrupp

Välj mellan tre alternativ:

 1. Alla partner i CSP-programmet.
 2. Specifika partner i CSP-programmet som jag väljer.
 3. Inga partner i CSP-programmet.

Alternativ 1: Alla partner i CSP-programmet

Alla partner i CSP-programmet

Genom att välja det här alternativet är alla partner i CSP-programmet berättigade att sälja erbjudandet till sina kunder.

Alternativ 2: Specifika partner i CSP-programmet som jag väljer

Specifika partner i CSP-programmet som jag väljer

Genom att välja det här alternativet godkänner du vilka partner i CSP-programmet som är berättigade att sälja erbjudandet på nytt.

Om du vill auktorisera partner väljer du Välj CSP-partner så visas en meny där du kan söka efter partnernamn eller CSP Azure Active Directory (Azure AD) klientorganisations-ID.

Välj CSP-menyn

Du kan använda sökfilter, till exempel Land, Kompetens eller Färdighet.

Filter för land/region, kompetens och kompetens för partnersökning

När du har valt listan över partner väljer du Lägg till.

Exempellista över auktoriserade partner i CSP-programmet

En tabell som visar listan över partner som du har valt visas på målgruppssidan för CSP-återförsäljare.

Tabell med en lista över partner på csp-återförsäljares målgruppssida

Välj Spara utkast för att registrera ändringarna.

Om det här erbjudandet har avpublicerats måste du publicera ditt erbjudande för att göra det tillgängligt för dina valda partner.

Anteckning

Om du godkänner en partner i CSP-programmet i en viss region kan de sälja erbjudandet till alla kunder som tillhör den specifika regionen. Mer information om hur CSP-erbjudanden klassificeras under regioner finns i Regionala marknader och valuta för cloud solution provider-programmet.

Om du uppdaterar CSP-listan över ett redan publicerat erbjudande lägger du till ytterligare partner och väljer Synkronisera CSP-målgrupp.

Om du har ett erbjudande som redan har en lista över auktoriserade partner och du vill använda samma lista för ett annat erbjudande använder du Import/Export. Gå till erbjudandet som innehåller CSP-listan och välj Exportera molnlösningsleverantörer. Funktionen utvecklar en .csv fil som kan importeras till ett annat erbjudande.

Alternativ 3: Inga partner i CSP-programmet

Inga partner i CSP-programmet

Genom att välja det här alternativet väljer du bort ditt erbjudande från CSP-programmet. Du kan ändra det här valet när som helst.

Avauktorisera partner i CSP-programmet

Om du har auktoriserat en partner i CSP-programmet och den partnern redan har sålt produkten till sina kunder kommer du inte att kunna avauktorisera den partnern.

Om en partner i CSP-programmet inte har sålt din produkt till sina kunder och du vill ta bort molnlösningsleverantören när erbjudandet har publicerats använder du följande instruktioner:

 1. Gå till sidan Supportbegäran. De första nedrullningsbara menyerna fylls i automatiskt åt dig.

  Anteckning

  Ändra inte de förifyllda listrutemenyvalen.

 2. För Välj produktversion väljer du Hantering av liveerbjudande.

 3. För Välj en kategori som bäst beskriver problemet väljer du den kategori som refererar till ditt erbjudande.

 4. För Välj ett problem som bäst beskriver problemet väljer du Uppdatera befintligt erbjudande.

 5. Välj Nästa för att dirigeras till sidan Probleminformation för att ange mer information om problemet.

 6. Använd Deauthorize CSP som ärenderubrik och fyll i resten av de avsnitt som krävs.

Använd det här avsnittet för att navigera mellan de tre CSP-återförsäljaralternativen.

Om ditt erbjudande för närvarande är alternativ 1: Alla partner i CSP-programmet och du vill navigera till något av de andra två alternativen använder du följande instruktioner för att skapa en begäran:

 1. Gå till sidan Supportbegäran. De första nedrullningsbara menyerna fylls i automatiskt åt dig.

  Anteckning

  Ändra inte de förifyllda listrutemenyvalen.

 2. För Välj produktversion väljer du Hantering av liveerbjudande.

 3. För Välj en kategori som bäst beskriver problemet väljer du den kategori som refererar till ditt erbjudande.

 4. För Välj ett problem som bäst beskriver problemet väljer du Uppdatera befintligt erbjudande.

 5. Välj Nästa för att dirigeras till sidan Probleminformation för att ange mer information om problemet.

 6. Använd Deauthorize CSP som ärenderubrik och fyll i resten av de avsnitt som krävs.

Anteckning

Om du försöker navigera till alternativ två och en partner i CSP-programmet redan har sålt erbjudandet vidare till sina kunder finns den partnern som standard redan i din lista över auktoriserade partner.

Om ditt erbjudande för närvarande är alternativ 2: Specifika partner i CSP-programmet som jag väljer och du vill gå till Alternativ ett: Alla partner i CSP-programmet använder du följande instruktioner för att skapa en begäran:

 1. Gå till sidan Supportbegäran. De första nedrullningsbara menyerna fylls i automatiskt åt dig.

  Anteckning

  Ändra inte de förifyllda listrutemenyvalen.

 2. För Välj produktversion väljer du Hantering av liveerbjudande.

 3. För Välj en kategori som bäst beskriver problemet väljer du den kategori som refererar till ditt erbjudande.

 4. För Välj ett problem som bäst beskriver problemet väljer du Uppdatera befintligt erbjudande.

 5. Välj Nästa för att dirigeras till sidan Probleminformation för att ange mer information om problemet.

 6. Använd Deauthorize CSP som ärenderubrik och fyll i resten av de avsnitt som krävs.

Om ditt erbjudande för närvarande är alternativ 2: Specifika partner i CSP-programmet som jag väljer och du vill gå till Alternativ 3: Inga partner i CSP-programmet, kommer du bara att kunna navigera till det alternativet om partnerna i CSP-programmet som du tidigare hade godkänt inte har sålt ditt erbjudande till slutkunder. Använd följande instruktioner för att skapa en begäran:

 1. Gå till sidan Supportbegäran. De första nedrullningsbara menyerna fylls i automatiskt åt dig.

  Anteckning

  Ändra inte de förifyllda listrutemenyvalen.

 2. För Välj produktversion väljer du Hantering av liveerbjudande.

 3. För Välj en kategori som bäst beskriver problemet väljer du den kategori som refererar till ditt erbjudande.

 4. För Välj ett problem som bäst beskriver problemet väljer du Uppdatera befintligt erbjudande.

 5. Välj Nästa för att dirigeras till sidan Probleminformation för att ange mer information om problemet.

 6. Använd Deauthorize CSP som ärenderubrik och fyll i resten av de avsnitt som krävs.

Om ditt erbjudande för närvarande är alternativ 3: Inga partner i CSP-programmet kan du navigera till något av de andra två alternativen när som helst.

Dela försäljning och supportmaterial med partner i CSP-programmet

För att hjälpa partner i cloud solution provider-programmet att på bästa sätt representera ditt erbjudande och samarbeta med din organisation måste du skicka in försäljnings- och supportmaterial som kommer att vara tillgängligt för återförsäljarna. Dessa resurser exponeras inte för kunder i onlinebutikerna.

CSP-kanal för Partnercenter

Om du har valt CSP-kanalen i Partnercenter måste utgivare ange en URL som är värd för relevant marknadsföringsmaterial och kanalkontaktinformation under erbjudandelistningsmodulen.

Csp-säkerhetsinformation för Partnercenter

Nästa steg