Utbildningskatalog för utvecklare

Behöver du skriva kod för att integrera med andra datakällor, utöka kärnsystemfunktionaliteten eller skapa ett komplext program?

Följande katalog är organiserad från grundläggande kunskaper till specifika domäner och från de flesta grundläggande till de flesta avancerade. Om det finns innehåll i flera format meddelar vi dig så att du kan välja det utbildningsformat som bäst motsvarar dina behov.

Förläng

Innehåll Beskrivning Format Längd
Utöka Microsoft Dataverse Att skapa klientmanuskript, utföra vanliga åtgärder med klientmanuskript och automatisera affärsprocessflöden med klientmanuskript omfattas av den här utbildningsvägen. Lär dig mer om vad klientskript kan göra, regler och underhålla skript. Upptäck när du ska använda klientmanuskript och när du inte ska använda klientmanuskript. Gratis online-utbildningsväg i din egen takt 4 timmar
Utöka Microsoft Power Platform användarupplevelse i modellstyrda appar Komma igång med att utöka Microsoft Dataverse kan vara överväldigande. Den här utbildningsvägen tittar på de verktyg och resurser som behövs för att utöka Microsoft Power Platform. Vi börjar med att titta på SDK:er, modellen för utökningsbarhet och eventramverk. Den här utbildningsvägen omfattar även när du ska använda plugin-program. Konfiguration av plugin-program samt registrering och distribution av plugin-program. Gratis online-utbildningsväg i din egen takt 2 timmar 3 minuter