Azure Active Directory PowerShell för Graph

Viktigt

Azure AD Powershell planeras att fasas ut den 30 mars 2024. Mer information om utfasningsplanerna finns i utfasningsuppdateringen. Vi rekommenderar att du fortsätter att migrera till Microsoft Graph PowerShell, som är den rekommenderade modulen för att interagera med Azure AD. Dessutom ger Microsoft Graph PowerShell dig åtkomst till alla Microsoft Graph-API:er och är tillgängligt i PowerShell 7. Svar på vanliga migreringsfrågor finns i Vanliga frågor och svar om migrering.

Azure Active Directory PowerShell för Graph (Azure AD PowerShell) är en modul som IT-proffs ofta använder för att hantera sin Azure Active Directory. Med cmdletarna i Azure AD PowerShell-modulen kan du hämta data från katalogen, skapa nya objekt i katalogen, uppdatera befintliga objekt, ta bort objekt samt konfigurera katalogen och dess funktioner.

Om du vill ha mer information om cmdletar eller deras syntax kan du använda kommandot Get-Help <cmdlet name>, där <cmdlet name> är namnet på den cmdlet som du vill veta mer om. Om du vill ha mer detaljerad information kör du följande kommandon:

  • Get-Help <cmdlet name> -Detailed
  • Get-Help <cmdlet name> -Examples
  • Get-Help <cmdlet name> -Full

Om du utvecklar nya PowerShell-skript med Azure AD cmdletar rekommenderar vi att du använder nyare Azure Active Directory PowerShell för Graph-cmdletar.

Se modulerna nedan för en fullständig lista över cmdletar och deras funktioner.

Modul Description
AzureAD Azure Active Directory PowerShell för Graph
MSOnline MSOnline PowerShell
Microsoft Graph PowerShell (rekommenderas) Microsoft Graph PowerShell