Microsoft.PowerShell.Diagnostics

Det här avsnittet innehåller hjälpavsnitten för de cmdletar som är installerade med PowerShell Microsoft.PowerShell.Diagnostics-modulen, som innehåller cmdletar som hanterar data från händelseloggar.

Den här modulen är endast tillgänglig på Windows-plattformen.

Microsoft.PowerShell.Diagnostics

Get-Counter

Gets performance counter data from local and remote computers.

Get-WinEvent

Gets events from event logs and event tracing log files on local and remote computers.

New-WinEvent

Creates a new Windows event for the specified event provider.