MicrosoftPowerBIMgmt.Capacities

PowerShell-cmdletar för att hantera och interagera med Power BI-kapaciteter.

MicrosoftPowerBIMgmt.Capacities

Get-PowerBICapacity

Returns a list of Power BI capacities.