Dela via


Set-MsolCompanySettings

Anger konfigurationsinställningar på företagsnivå.

Syntax

Set-MsolCompanySettings
   [-SelfServePasswordResetEnabled <Boolean>]
   [-UsersPermissionToCreateGroupsEnabled <Boolean>]
   [-UsersPermissionToCreateLOBAppsEnabled <Boolean>]
   [-UsersPermissionToReadOtherUsersEnabled <Boolean>]
   [-UsersPermissionToUserConsentToAppEnabled <Boolean>]
   [-DefaultUsageLocation <String>]
   [-AllowAdHocSubscriptions <Boolean>]
   [-AllowEmailVerifiedUsers <Boolean>]
   [-TenantId <Guid>]
   [<CommonParameters>]

Description

Cmdleten Set-MsolCompanySettings används för att ange konfigurationsinställningar på företagsnivå. Använd Get-MsolCompanyInformation för att läsa de aktuella värdena för de här inställningarna.

Exempel

Exempel 1: Aktiverar funktionen för självbetjäning av lösenordsåterställning

PS C:\> Set-MsolCompanySettings -SelfServePasswordResetEnabled $True

Det här kommandot aktiverar funktionen för självbetjäning av lösenordsåterställning för alla administratörer i företaget.

Parametrar

-AllowAdHocSubscriptions

Anger om användare ska kunna registrera sig för e-postbaserade prenumerationer. Den här inställningen tillämpas för hela företaget.

Typ:Boolean
Position:Named
Standardvärde:None
Obligatorisk:False
Godkänn pipeline-indata:True
Godkänn jokertecken:False

-AllowEmailVerifiedUsers

Anger om användare kan ansluta till klientorganisationen via e-postvalidering. Om du vill ansluta måste användaren ha en e-postadress i en domän som matchar en av de verifierade domänerna i klientorganisationen. Den här inställningen tillämpas för hela företaget för alla domäner i klientorganisationen.

Typ:Boolean
Position:Named
Standardvärde:None
Obligatorisk:False
Godkänn pipeline-indata:True
Godkänn jokertecken:False

-DefaultUsageLocation

När du tilldelar licenser till Microsoft-produkter tillämpas det här värdet på attributet User.UsageLocation om inget finns. Om standardvärdet är $Null används platsvärdet för klientorganisationen.

Typ:String
Position:Named
Standardvärde:None
Obligatorisk:False
Godkänn pipeline-indata:True
Godkänn jokertecken:False

-SelfServePasswordResetEnabled

Anger om du vill tillåta användning av självbetjäningsfunktionen för lösenordsåterställning för alla administratörer i företaget.

Typ:Boolean
Position:Named
Standardvärde:None
Obligatorisk:False
Godkänn pipeline-indata:True
Godkänn jokertecken:False

-TenantId

Anger det unika ID för klientorganisationen som åtgärden ska utföras på. Standardvärdet är den aktuella användarens klientorganisation. Den här parametern gäller endast för partneranvändare.

Typ:Guid
Position:Named
Standardvärde:None
Obligatorisk:False
Godkänn pipeline-indata:True
Godkänn jokertecken:False

-UsersPermissionToCreateGroupsEnabled

Anger om användare ska kunna skapa säkerhetsgrupper. Den här inställningen tillämpas för hela företaget. Ange till $False för att inaktivera användarnas möjlighet att skapa säkerhetsgrupper.

Anteckning

Information om hur du tillåter användare att skapa Office 365-grupper finns i Azure Active Directory-cmdletar för att konfigurera gruppinställningar

Typ:Boolean
Position:Named
Standardvärde:None
Obligatorisk:False
Godkänn pipeline-indata:True
Godkänn jokertecken:False

-UsersPermissionToCreateLOBAppsEnabled

Anger om användarna ska kunna skapa nya program. Den här inställningen tillämpas för hela företaget. Ställ in på Falskt för att inaktivera användarnas möjlighet att skapa nya program för organisationen.

Typ:Boolean
Position:Named
Standardvärde:None
Obligatorisk:False
Godkänn pipeline-indata:True
Godkänn jokertecken:False

-UsersPermissionToReadOtherUsersEnabled

Anger om användarna ska kunna visa profilinformationen för andra användare i företaget. Den här inställningen tillämpas för hela företaget. Ange till $False för att inaktivera användarnas möjlighet att använda Azure AD-modulen för Windows PowerShell för att komma åt användarinformation för organisationen.

Typ:Boolean
Position:Named
Standardvärde:None
Obligatorisk:False
Godkänn pipeline-indata:True
Godkänn jokertecken:False

-UsersPermissionToUserConsentToAppEnabled

Anger om användare ska kunna godkänna appar som kräver åtkomst till sina molnanvändardata, till exempel kataloganvändarprofil eller Office 365-e-post och OneDrive för företag. Den här inställningen tillämpas för hela företaget. Ange till $False för att inaktivera användarnas möjlighet att bevilja medgivande till program.

Typ:Boolean
Position:Named
Standardvärde:None
Obligatorisk:False
Godkänn pipeline-indata:True
Godkänn jokertecken:False