Disable-WSManTrace

Stoppa WSMan-loggningssessionen som startades av Enable-WSManTrace.

Syntax

Disable-WSManTrace []

Description

Den här cmdleten är endast tillgänglig på Windows-plattformen.

Den här cmdleten stoppar WSMan-loggningssessionen som startades av Enable-WSManTrace.

Denna cmdlet använder cmdleten Stop-Trace .

Du måste köra denna cmdlet från en upphöjd PowerShell-session.

Exempel

Exempel 1: Stoppa en WSMan-spårning

Disable-WSManTrace

Indata

None

Utdata

None