Visa felinformation

I det här avsnittet beskrivs hur användare kan visa felinformation.

När cmdleten påträffar ett fel liknar presentationen av felinformationen som standard följande felutdata.

$ stop-service lanmanworkstation
You do not have sufficient permissions to stop the service Workstation.

Användare kan dock visa fel efter kategori genom att ange $ErrorView variabeln till "CategoryView" . Kategorivyn visar specifik information från felposten i stället för en beskrivning av felet i fritext. Den här vyn kan vara användbar om du har en lång lista med fel att söka igenom. I kategorivyn visas föregående felmeddelande på följande sätt.

$ $ErrorView = "CategoryView"
$ stop-service lanmanworkstation
CloseError: (System.ServiceProcess.ServiceController:ServiceController) [stop-service], ServiceCommandException

Mer information om felkategorier finns i Windows PowerShell felposter.

Se även

Windows PowerShell-felposter

Skriva en Windows PowerShell-cmdlet