Verifiera parameterindata

Det här avsnittet innehåller exempel som visar hur du validerar parameterindata med hjälp av olika attribut för att implementera valideringsregler.

I det här avsnittet

Verifiera ett argument med ett skript Beskriver hur du verifierar en argumentuppsättning med hjälp av attributet ArgumentSet.

Verifiera en argumentuppsättning Beskriver hur du verifierar en argumentuppsättning med hjälp av attributet ArgumentSet.

Verifiera ett argumentintervall Beskriver hur du validerar ett argumentintervall med hjälp av attributet ArgumentRange.

Verifiera ett argumentmönster Beskriver hur du validerar ett argumentmönster med hjälp av attributet ArgumentPattern.

Verifiera argumentlängden Beskriver hur du verifierar längden på ett argument med hjälp av attributet ArgumentLength.

Verifiera ett argumentantal Beskriver hur du verifierar ett argumentantal med hjälp av attributet ArgumentCount.

Hur en parameter deklareras kan påverka valideringen. Mer information finns i Deklarera cmdlet-parametrar.

Referens

Se även

Skriva en Windows PowerShell-cmdlet