Användare som begär bekräftelse

När du anger värdet för för parametern i true SupportsShouldProcess cmdlet-attributdeklarationen läggs parametern Bekräfta till i parametrarna för cmdleten .

I standardmiljön kan användarna ange parametern Bekräfta eller "-Confirm:$true så begärs en bekräftelse när metoden ShouldProcess() anropas. Detta tvingar bekräftelse oavsett effektnivåinställningen.

Om parametern Bekräfta inte används, begär anropet bekräftelse om inställningsvariabeln är lika med eller större än inställningen för ShouldProcess() $ConfirmPreference ConfirmImpact cmdleten eller providern. Standardinställningen för $ConfirmPreference är Hög. I standardmiljön är det därför bara cmdlets och leverantörer som anger en bekräftelse av en åtgärdsbegäran med stor inverkan.

Om Bekräfta är uttryckligen inställt på false ( ) körs cmdleten utan att fråga efter -Confirm:$false bekräftelse och $ConfirmPreference gränssnittsvariabeln ignoreras.

Kommentarer

  • För cmdlets och providers som anger , men inte , hanteras dessa åtgärder som SupportsShouldProcess åtgärder med medelhög påverkan, och de frågar ConfirmImpact inte som standard. Deras effektnivå är mindre än standardinställningen för $ConfirmPreference inställningsvariabeln.

  • Om användaren anger Verbose parametern meddelas användaren om åtgärden även om användaren inte uppmanas att bekräfta åtgärden.

Se även