Control-element för Controls för Configuration

Definierar en gemensam kontroll som kan användas av alla vyer i formateringsfilen och det namn som används för att referera till kontrollen.

Schema

  • Konfigurationselement
  • Controls-element
  • Kontrollelement

Syntax

<Control>
  <Name>NameOfControl</Name>
  <CustomControl>...</CustomControl>
</Control>

Attribut och element

I följande avsnitt beskrivs attribut, underordnade element och det överordnade elementet för Control elementet. Du måste bara ange ett av varje underelement.

Attribut

Inga.

Underordnade element

Element Beskrivning
CustomControl-element för Control för Controls för Configuration Obligatoriskt element.

Definierar kontrollen.
Name-element för Control för Configuration Obligatoriskt element.

Anger det namn som används för att referera till kontrollen.

Överordnade element

Element Beskrivning
Controls-element i konfiguration Definierar de vanliga kontroller som kan användas av alla vyer i formateringsfilen eller av andra kontroller.

Kommentarer

Namnet på den här kontrollen kan refereras till i följande element:

Se även

Controls-element i konfiguration

CustomControl-element för Control för Configuration

ExpressionBinding-element för CustomItem

GroupBy-element för View(Format)

Name-element för Control för Controls för Configuration

Skriva en PowerShell-formateringsfil