CustomEntry-element för CustomControl för GroupBy

Innehåller en definition av kontrollen. Det här elementet används när du definierar hur en ny grupp med objekt ska visas.

Schema

  • Konfigurationselement
  • ViewDefinitions-element
  • Visa element
  • GroupBy-element
  • CustomControl-element
  • CustomEntries-element
  • CustomEntry-element

Syntax

<CustomEntry>
  <EntrySelectedBy>...</EntrySelectedBy>
  <CustomItem>...</CustomItem>
</CustomEntry>

Attribut och element

I följande avsnitt beskrivs attribut, underordnade element och de överordnade elementen i CustomEntry elementet.

Attribut

Inga.

Underordnade element

Element Beskrivning
EntrySelectedBy-element för CustomEntry för GroupBy Valfritt element.

Definierar de .NET-typer som använder den här kontrolldefinitionen eller det villkor som måste finnas för att den här definitionen ska användas.
CustomItem-element för CustomEntry för GroupBy Obligatoriskt element.

Definierar hur kontrollen visar data.

Överordnade element

Element Beskrivning
CustomEntries-element för CustomControl för GroupBy Innehåller definitionerna för kontrollen.

Kommentarer

Se även

EntrySelectedBy-element för CustomEntry för GroupBy

CustomItem-element för CustomEntry för GroupBy

CustomEntries-element för CustomControl för GroupBy

Skriva en PowerShell-formateringsfil