EntrySelectedBy-element för CustomEntry för Controls för View

Definierar de .NET-typer som använder den här kontrolldefinitionen eller det villkor som måste finnas för att den här definitionen ska användas. Det här elementet används när du definierar kontroller som kan användas av en vy.

Schema

 • Konfigurationselement
 • ViewDefinitions-element
 • Visa element
 • Controls-element
 • Kontrollelement
 • CustomControl-element
 • CustomEntries-element
 • CustomEntry-element
 • EntrySelectedBy-element

Syntax

<EntrySelectedBy>
 <TypeName>Nameof.NetType</TypeName>
 <SelectionSetName>NameofSelectionSet</SelectionSetName>
 <SelectionCondition>...</SelectionCondition>
</EntrySelectedBy>

Attribut och element

I följande avsnitt beskrivs attribut, underordnade element och överordnat element i EntrySelectedBy elementet. Du måste ange minst en typ, en urvalsuppsättning eller ett urvalsvillkor för en definition. Det finns ingen maxgräns för antalet underordnade element som du kan använda.

Attribut

Inga.

Underordnade element

Element Beskrivning
SelectionCondition-element för EntrySelectedBy för Controls för View Valfritt element.

Definierar det villkor som måste finnas för att den här definitionen ska användas.
SelectionSetName-element för EntrySelectedBy för Controls för View Valfritt element.

Anger en uppsättning .NET-typer som använder den här definitionen av kontrollen.
TypeName-element för EntrySelectedBy för Controls för View Valfritt element.

Anger en .NET-typ som använder den här definitionen av kontrollen.

Överordnade element

Element Beskrivning
CustomEntry-element för CustomEntries för Controls för View Innehåller en definition av kontrollen.

Kommentarer

Urvalsvillkor används för att definiera ett villkor som måste finnas för att definitionen ska användas, till exempel när ett objekt har en specifik egenskap eller när ett specifikt egenskapsvärde eller skript utvärderas till true . Mer information om urvalsvillkor finns i Definiera villkor för när en visningspost eller ett objekt används.

Se även

CustomEntry-element för CustomEntries för Controls för View

Skriva en PowerShell-formateringsfil