PropertyName-element för ExpressionBinding för GroupBy

Anger den .NET-egenskap vars värde visas av kontrollen. Det här elementet används när du definierar hur en ny grupp med objekt ska visas.

Schema

  • Konfigurationselement
  • ViewDefinitions-element
  • Visa element
  • GroupBy-element
  • CustomControl-element
  • CustomEntries-element
  • CustomEntry-element
  • CustomItem-element
  • ExpressionBinding-element
  • PropertyName-element

Syntax

<PropertyName>.NetTypeProperty</PropertyName>

Attribut och element

I följande avsnitt beskrivs attribut, underordnade element och det överordnade elementet för PropertyName elementet.

Attribut

Inga.

Underordnade element

Inga.

Överordnade element

Element Beskrivning
ExpressionBinding-element för CustomItem för GroupBy Definierar de data som visas av kontrollen.

Textvärde

Ange namnet på den .NET-egenskap vars värde visas av kontrollen.

Kommentarer

Se även

ExpressionBinding-element för CustomItem för GroupBy

Skriva en PowerShell-formateringsfil