PropertyName-element för ItemSelectionCondition för Controls för Configuration

Anger den .NET-egenskap som utlöser villkoret. När den här egenskapen finns eller när den utvärderas true till uppfylls villkoret och kontrollen används. Det här elementet används när du definierar en gemensam kontroll som kan användas av alla vyer i formateringsfilen.

Schema

  • Konfigurationselement
  • Controls-element
  • Kontrollelement
  • CustomControl-element
  • CustomEntries-element
  • CustomEntry-element
  • CustomItem-element
  • ExpressionBinding-element
  • ItemSelectionCondition-element
  • PropertyName-element

Syntax

<PropertyName>.NetTypeProperty</PropertyName>

Attribut och element

I följande avsnitt beskrivs attribut, underordnade element och det överordnade elementet för PropertyName elementet.

Attribut

Inga.

Underordnade element

Inga.

Överordnade element

Element Beskrivning
ItemSelectionCondition-element för ExpressionBinding för Controls för Configuration Definierar det villkor som måste finnas för att den här kontrollen ska användas.

Textvärde

Ange namnet på den .NET-egenskap som utlöser villkoret.

Kommentarer

Om det här elementet används kan du inte ange ScriptBlock-elementet när du definierar urvalsvillkoret.

Se även

ScriptBlock-element för ItemSelectionCondition för Controls för Configuration

ItemSelectionCondition-element för ExpressionBinding för Controls för Configuration

Skriva en PowerShell-formateringsfil