RightIndent-element för Frame för Controls för View

Anger hur många tecken data flyttas bort från högermarginalen. Det här elementet används när du definierar kontroller som kan användas av en vy.

Schema

 • Konfigurationselement
 • ViewDefinitions-element
 • Visa element
 • Controls-element
 • Kontrollelement
 • CustomControl-element
 • CustomEntries-element
 • CustomEntry-element
 • CustomItem-element
 • Frame-element
 • RightIndent-element

Syntax

<RightIndent>CharactersToShift</RightIndent>

Attribut och element

I följande avsnitt beskrivs attribut, underordnade element och överordnat element i RightIndent elementet.

Attribut

Inga.

Underordnade element

Inga.

Överordnade element

Element Beskrivning
Frame-element för CustomItem för Controls för View Definierar hur data visas, till exempel att flytta data till vänster eller höger.

Textvärde

Ange antalet tecken som du vill flytta data till höger.

Kommentarer

Se även

Frame-element för CustomItem för Controls för View

Skriva en PowerShell-formateringsfil