ScriptBlock-element för ExpressionBinding för Controls för Configuration

Anger det skript vars värde visas av den gemensamma kontrollen. Det här elementet används när du definierar en gemensam kontroll som kan användas av alla vyer i formateringsfilen.

Schema

  • Konfigurationselement
  • Controls-element
  • Kontrollelement
  • CustomControl-element
  • CustomEntries-element
  • CustomEntry-element
  • CustomItem-element
  • ExpressionBinding-element
  • ScriptBlock-element

Syntax

<ScriptBlock>ScriptToEvaluate</ScriptBlock>

Attribut och element

I följande avsnitt beskrivs attribut, underordnade element och det överordnade elementet för ScriptBlock elementet.

Attribut

Inga.

Underordnade element

Inga.

Överordnade element

Element Beskrivning
ExpressionBinding-element för CustomItem för Controls för Configuration Definierar de data som visas av den gemensamma kontrollen.

Textvärde

Ange det skript vars värde visas av kontrollen.

Kommentarer

Se även

ExpressionBinding-element för CustomItem för Controls för Configuration

Skriva en PowerShell-formateringsfil