ScriptBlock-element för ListItem för ListControl

Anger det skript vars värde visas på raden.

Schema

  • Konfigurationselement
  • ViewDefinitions-element
  • Visa element
  • ListControl-element
  • ListEntries-element
  • ListEntry-element
  • ListItems-element
  • ListItem-element
  • ScriptBlock-element

Syntax

<ScriptBlock>ScriptToEvaluate</ScriptBlock>

Attribut och element

I följande avsnitt beskrivs attribut, underordnade element och elementets överordnade ScriptBlock element.

Attribut

Inga.

Underordnade element

Inga.

Överordnade element

Element Beskrivning
ListItem-element Definierar den egenskap eller det skript vars värde visas på en rad i listvyn.

Textvärde

Ange skriptet vars värde ska visas på raden.

Kommentarer

När det här elementet anges kan du inte ange elementet PropertyName.

Mer information om hur du anger skript i en listvy finns i Listvy.

Exempel

I följande exempel visas hur du anger den egenskap vars värde visas.

<ListItem>
  <ScriptBlock>$_.ProcessName + ":" $_.Id</ScriptBlock>
</ListItem>

Se även

PropertyName-element för ListItem för ListControl

Skapa en listvy

ListItem-element för ListItems för ListControl

Skriva en PowerShell-formateringsfil