ScriptBlock-element för SelectionCondition för EntrySelectedBy för TableControl

Anger det skriptblock som utlöser villkoret. När det här skriptet utvärderas true till uppfylls villkoret och tabellposten används.

Schema

  • Konfigurationselement
  • ViewDefinitions-element
  • Visa element
  • TableControl-element
  • TableRowEntries-element
  • TableRowEntry-element
  • EntrySelectedBy-element
  • SelectionCondition-element
  • ScriptBlock-element

Syntax

<ScriptBlock>ScriptToEvaluate</ScriptBlock>

Attribut och element

I följande avsnitt beskrivs attribut, underordnade element och det överordnade elementet för ScriptBlock elementet.

Attribut

Inga.

Underordnade element

Inga.

Överordnade element

Element Beskrivning
SelectionCondition-element för EntrySelectedBy för TableRowEntry Definierar det villkor som måste finnas för att den här tabellposten ska användas.

Textvärde

Ange skriptet som utvärderas.

Kommentarer

Urvalsvillkoret måste ange minst ett skriptblock eller ett egenskapsnamn, men kan inte ange båda. Mer information om hur du använder urvalsvillkor finns i Definiera villkor för när en visningspost eller ett objekt används.

Mer information om komponenterna i en tabellvy finns i Skapa en tabellvy.

Se även

Skapa en tabellvy

Definiera villkor för när data ska visas

PropertyName-element för SelectionCondition för EntrySelectedBy för TableRowEntry

SelectionCondition-element för EntrySelectedBy för TableRowEntry

Skriva en PowerShell-formateringsfil