SelectionSetName-element för SelectionCondition för EntrySelectedBy för EnumerableExpansion

Anger den uppsättning .NET-typer som utlöser villkoret. När någon av typerna i den här uppsättningen finns uppfylls villkoret.

Schema

  • Konfigurationselement
  • DefaultSettings-element
  • EnumerableExpansions-element
  • EnumerableExpansions-element
  • EntrySelectedBy-element
  • SelectionCondition-element
  • SelectionSetName-element

Syntax

<SelectionSetName>NameofSelectionSet</SelectionSetName>

Attribut och element

I följande avsnitt beskrivs attribut, underordnade element och överordnat element i SelectionSetName elementet.

Attribut

Inga.

Underordnade element

Inga.

Överordnade element

Element Beskrivning
SelectionCondition-element för EntrySelectedBy för EnumerableExpansion Definierar villkoret som måste finnas för att expandera samlingsobjekten för den här definitionen.

Textvärde

Ange namnet på urvalsuppsättningen.

Kommentarer

Urvalsvillkoret kan ange en urvalsuppsättning eller .NET-typ, men kan inte ange båda. Mer information om hur du använder urvalsvillkor finns i Definiera villkor för att visa data.

Urvalsuppsättningar är vanliga grupper av .NET-objekt som kan användas av alla vy som formateringsfilen definierar. Mer information om hur du skapar och refererar till urvalsuppsättningar finns i Definiera urvalsuppsättningar.

Se även

Definiera valuppsättningar

SelectionCondition-element för EntrySelectedBy för EnumerableExpansion

Skriva en PowerShell-formateringsfil