WrapTables-element

Anger att data i en tabellcell flyttas till nästa rad om data är längre än kolumnens bredd.

Schema

  • Konfigurationselement
  • DefaultSettings-element
  • WrapTables-element

Syntax

<WrapTables/>

Attribut och element

I följande avsnitt beskrivs attribut, underordnade element och det överordnade elementet för WrapTables elementet.

Attribut

Inga.

Underordnade element

Inga.

Överordnade element

Element Beskrivning
DefaultSettings-element Definierar vanliga inställningar som gäller för alla vyer av formateringsfilen.

Kommentarer

Se även

Skriva en PowerShell-formateringsfil