GetProc01 – kodexempel

Här är kodexe exemplen för getProc01-exempel-cmdleten. Det här är det grundläggande Get-Process cmdlet-exemplet som beskrivs i Skapa din första cmdlet. En Get-Process cmdlet är utformad för att hämta information om alla processer som körs på den lokala datorn.

Fullständig exempelkod finns i följande avsnitt.

Språk Avsnitt
C# GetProc01 (C#) – kodexempel
VB.NET GetProc01 (VB.NET) – kodexempel

Se även

Programmeringsguide för Windows PowerShell

Windows PowerShell SDK