GetProc01 (VB.NET) – kodexempel

Följande kod visar implementeringen av exempel-cmdleten GetProc01. Observera att cmdleten förenklas genom att lämna det faktiska arbetet med processhämtningen till metoden System.Diagnostics.Process.Getprocesses*.

Anteckning

Du kan ladda ned C#-källfilen (getproc01.cs) för den här Get-Proc-cmdleten med hjälp av Microsoft Windows Software Development Kit för Windows Vista och .NET Framework 3.0 Runtime Components. Anvisningar för nedladdning finns i Installera Windows PowerShell och Ladda ned Windows PowerShell SDK.

De nedladdade källfilerna är tillgängliga i <PowerShell Samples> katalogen .

Kodexempel

Se även

Programmeringsguide för Windows PowerShell

Windows PowerShell SDK