GetProc02 – kodexempel

Här är kodexe exemplen för getProc02-exempel-cmdleten. Det här är Get-Process cmdlet-exemplet som beskrivs i Adding Parameters that Process Command-Line Input. Denna Get-Process cmdlet hämtar processer baserat på deras namn och visar sedan information om processerna på kommandoraden.

Anteckning

Du kan ladda ned C#-källfilen (getproc02.cs) för den här Get-Proc-cmdleten med microsoft Windows Software Development Kit för Windows Vista och .NET Framework 3.0 Runtime-komponenter. Anvisningar för nedladdning finns i Installera Windows PowerShell och Ladda ned Windows PowerShell SDK.

De nedladdade källfilerna är tillgängliga i <PowerShell Samples> katalogen .

Fullständig exempelkod finns i följande avsnitt.

Språk Avsnitt
C# GetProc02 (C#) – kodexempel
VB.NET GetProc02 (VB.NET) – kodexempel

Se även

Programmeringsguide för Windows PowerShell

Windows PowerShell SDK