Community-stöd för PowerShell i Linux

Det finns många distributioner av Linux som inte stöds officiellt av Microsoft. I vissa fall kan PowerShell stödjas av communityn för dessa versioner.

För att kunna stödjas av Microsoft måste Linux-distributionen uppfylla följande kriterier:

  • Distributionens version och arkitektur stöds av .NET Core.
  • Distributionsversionen stöds i minst ett år.
  • Distributionsversionen är inte en interimsversion eller motsvarande.
  • PowerShell-teamet har testat distributionsversionen.

Mer information finns i dokumentationen om PowerShell Support Lifecycle .

Följande distributioner stöds av communityn. Varje distribution har sina egna stödmekanismer för communityn. Se distributionens webbplats för att hitta deras communityresurser. Du kan också få hjälp från dessa PowerShell Community-resurser .

Ubuntu interimsversioner

De dokumenterade stegen för att installera PowerShell på Ubuntu kan fungera i Ubuntu interimsversioner. PowerShell stöds dock bara i LTS-versionerna av Ubuntu. Microsoft stöder inte interimsversioner av Ubuntu.

Arch Linux

Anteckning

Arch-support stöds inte officiellt av Microsoft och underhålls av communityn.

PowerShell är tillgängligt från Arch Linux User Repository (AUR).

Paket i AUR underhålls av communityn. Mer information om hur du installerar paket från AUR finns i Arch Linux wiki eller Using PowerShell in Docker (Använda PowerShell i Docker).

Kali

Kali-support stöds inte officiellt av Microsoft och underhålls av communityn.

Installation – Kali

# Install PowerShell package
apt update && apt -y install powershell

# Start PowerShell
pwsh

Avinstallation – Kali

# Uninstall PowerShell package
apt -y remove powershell