Reparera DPM

 

Publicerat: mars 2016

Gäller för: System Center 2012 SP1 - Data Protection Manager, System Center 2012 - Data Protection Manager, System Center 2012 R2 Data Protection Manager

Om det osannolika skulle inträffa att det blir skador på Microsoft Windows-registret, systemfiler eller System Center 2012 – Data Protection Manager (DPM)-binärfiler kan du reparera DPM genom att installera om det. Reparation DPM innebär att du avinstallerar DPM medan du behåller din konfiguration för dataskydd, och sedan installerar om DPM.

Det här avsnittet innehåller steg-för-steg-instruktioner för att reparera DPM, inklusive följande information:

 • Vad du behöver göra innan du installerar om DPM.

 • Vad du behöver göra om du inte planerar att installera om DPM omedelbart.

 • Vad som händer med skyddsjobb under reparationen.

 • Vilka procedurer du behöver använda för att reparera DPM.

 • Vad du behöver göra när avinstallationen av DPM är klar och innan du installerar om DPM.

System_CAPS_ICON_important.jpg Viktigt

Innan du startar en ominstallation av DPM rekommenderar vi starkt att du säkerhetskopierar DPM-databasen, rapportdatabasen och replikerna på band eller något annat borttagbart lagringsmedium. Mer information finns i Katastrofåterställning.

I de flesta fall behöver du inte avinstallera den nödvändiga programvaran för DPM innan du installerar om DPM. Men om binärfilerna för SQL Server 2008 SP1 blir skadade kan du även behöva avinstallera och installera SQL Server 2008 SP1.

Du behöver inte avinstallera skyddsagenterna från de skyddade datorerna för att installera om DPM.

Skyddsjobb kan inte köras under en reparation. Alla jobb som schemalagts att köras medan en reparation pågår kommer att misslyckas. Alla jobb som pågår när avinstallationen i en reparation påbörjas, avbryts. När reparationen är klar försöker DPM automatiskt utföra eventuella skapande av repliker, synkroniseringar och konsekvenskontroller som avbrutits, men den gör inga försök att utföra återställningspunktsjobb som avbrutits.

System_CAPS_ICON_important.jpg Viktigt

Om du inte planerar att installera om DPM omedelbart ska du göra följande innan du avinstallerar DPM:

 1. Inaktivera slutanvändaråterställning på DPM-servern. Mer information finns i avsnittet om hur du inaktiverar slutanvändaråterställning i DPM-hjälpen.
 2. Köra synkronisering för varje volym i dina skyddsgrupper. Mer information finns i avsnittet om hur du synkroniserar en replik i DPM-hjälpen.

Dessa steg hjälper dig att kontrollera att slutanvändare som du har nekat åtkomst till filer på skyddade datorer inte kan komma åt replikerna av filerna på DPM-servern.

För att reparera DPM måste du utföra följande procedurer i rätt ordning:

 1. Säkerhetskopiera DPM-databasen.

 2. Avinstallera DPM.

 3. Ta bort DPM-databasen.

 4. Installera om DPM.

 5. Återställ DPM-databasen.

 6. Kör DPMSync –sync.

Säkerhetskopiera DPM-databasen

 1. På datorn där din DPM-databas är placerad, kör du DPMBackup.exe med följande syntax:

  DpmBackup.exe [-db [-instanceName <namn>] [-dpmdbName <namn>] [-targetLocation <plats>]]

  • Om DPM-databasen finns på DPM-servern

   På DPM-servern öppnar du en upphöljd kommandotolk och navigerar till mappen \DPM\bin i installationsmappen för DPM. Kör sedan:

   dpmbackup -db -instancename CustomInstance -dpmdbname DPMDB_NAME -targetlocation C:\target_path 
   

   Om du använder en standardinstans av SQL Server använder du local som instansnamn:

   dpmbackup -db -instancename (Local) -dpmdbname DPMDB_NAME -targetlocation C:\target_path 
   
  • Om DPM-databasen finns på en fjärrdator

   På den dator där DPM-databasen är installerad öppnar du en upphöjd kommandotolk och går till <systemenhet>: \Program\Microsoft Data Protection Manager\DPM\SQLPrep. Kör sedan:

   dpmbackup -db -instancename CustomInstance -dpmdbname DPMDB_NAME -targetlocation C:\target_path 
   

   Om du använder en standardinstans av SQL Server använder du local som instansnamn:

   dpmbackup -db -instancename (Local) -dpmdbname DPMDB_NAME -targetlocation C:\target_path 
   
 2. På den dator där DPM-databasen finns gör du något av följande:

  • Om DPM-databasen finns på DPM-servern

   Gå till –targetlocation enligt vad som angetts i kommandot DpmBackup ovan. Filnamnet för säkerhetskopian av DPM-databasen är DPMDB.bak.

  • Om DPM-databasen finns på en fjärrdator

   Gå till –targetlocation enligt vad som angetts i kommandot DpmBackup ovan. Filnamnet för säkerhetskopian av DPM-databasen är DPMDB.bak.

 3. Kopiera säkerhetskopian av databasfilen till en säker plats som du kan komma åt när du är klar att återställa din DPM-databas.

Avinstallera DPM

 1. I Kontrollpanelen klickar du på Program och sedan på Program och funktioner.

 2. I listan Avinstallera eller ändra ett program högerklickar du på System Center 2012 – Data Protection Manager (DPM) och väljer Avinstallera/ändra.

  Installationsguiden öppnas.

 3. På sidan Avinstallationsalternativ väljer du alternativet för att behålla data och klickar sedan på Nästa.

 4. På sidan Sammanfattning av alternativ klickar du på Avinstallera.

 5. När avinstallationen är klar klickar du på Stäng.

Ta bort DPM-databasen

 1. På den dator där din DPM-databas finns klickar du på Start, pekar på Alla program, klickar på Microsoft SQL Server 2008 och klickar sedan på SQL Server Management Studio.

 2. I rutan Servernamn skriver du <datornamn>\<instansnamn> och sedan klickar du på Anslut. Standardinstansnamnet för en lokal DPM-databasinstallation på DPM-servern är MSDPM2012.

 3. Expandera Databaser, högerklicka på databasen DPMDB och klicka sedan på Ta bort.

 4. Klicka på Ja för att bekräfta borttagningen.

Installera DPM

Återställa DPM-databasen med verktyget DpmSync

 1. På den dator där DPM-databasen ska återställas öppnar du en kommandotolk med förhöjd behörighet, går till <systemenhet>:\Program\Microsoft DPM\DPM\bin och kör DpmSync –restoredb –dbloc <DPMDB-filplats>.

  DpmSync återställer DPM-databasen och DPM-rapportdatabasen och synkroniserar den återställda DPM-databasen med det tidigare tillståndet för DPM-systemet. I kommandot är <DPMDB-filplats> den plats där du lagrade filen med säkerhetskopian av DPM-databasen (DPMDB.bak). Mer information om att använda DpmSync får du om du kör DpmSync /?.

  Standardplatsen för DPMDB är C:\Program\Microsoft DPM\DPM\DPMDB. När du använder en fjärrinstans av SQL Server för DPM är standardplatsen för DPM-databasen den sökväg där instansens SQL-databasfiler finns.

 2. Från kommandotolken kör du DpmSync -sync.

 3. När den nya installationen är klar och databasen återställts går du till DPM-administratörskonsolen och kontrollerar i arbetsytan Övervakning om det finns skyddsjobb som misslyckades under reparationen. Starta om alla misslyckade jobb manuellt.

 4. När du har startat om de jobb som misslyckades måste du köra en konsekvenskontroll för alla datakällor.