Dela via


Anpassade säkerhetsroller fungerar inte när du har uppgraderat från Microsoft Dynamics CRM 2011 till Microsoft Dynamics CRM 2013

Den här artikeln innehåller en lösning på ett problem där anpassade säkerhetsroller inte fungerar i Microsoft Dynamics CRM 2013.

Gäller för: Microsoft Dynamics CRM 2013
Ursprungligt KB-nummer: 2923723

Symptom

Anpassade säkerhetsroller fungerar inte när du har uppgraderat från Microsoft Dynamics CRM 2011 till Microsoft Dynamics CRM 2013. När du loggar in på Dynamics CRM 2013 och försöker komma åt posterna får du ett otillräckligt behörighetsfel. Det finns inget bestämt beteende för tillgängligheten för poster. Det kan inträffa för befintliga eller nyligen skapade användare som har anpassade säkerhetsroller.

Orsak

När du har uppgraderat från Dynamics CRM 2011 till Dynamics CRM 2013 blir behörigheten prvReadComplexControl (processkonfiguration) en av de behörigheter som krävs för att komma åt poster eller logga in.

Åtgärd

För att lösa det här problemet kan du tilldela läsbehörighet för att bearbeta konfigurationen under fliken Anpassning för den berörda anpassade säkerhetsrollen.

Mer information

Standardsäkerhetsroller fungerar som förväntat.