Dela via


Felmeddelandet "Ogiltigt argument" när du konfigurerar Microsoft Dynamics CRM för Microsoft Office Outlook

Den här artikeln hjälper dig att åtgärda ett problem där du får felet "Ogiltigt argument" när du försöker konfigurera Microsoft Dynamics CRM för Microsoft Office Outlook.

Gäller för: Microsoft Dynamics CRM 2015
Ursprungligt KB-nummer: 3093119

Symptom

När du försöker konfigurera Microsoft Dynamics CRM för Microsoft Office Outlook får du följande felmeddelande:

"Ogiltigt argument"

Om du klickar på Information eller Visa loggfilen visas ytterligare information som följande:

context på Microsoft.Crm.Metadata.MetadataCache.GetInstance(IOrganizationContext context)
på Microsoft.Crm.Application.ControlDescriptor.get_Metadata()
på Microsoft.Crm.Application.FormDescriptor.GetChildColumns()
på Microsoft.Crm.Application.FormDescriptor.AddHiddenControls(EntityMetadata entityMetadata)
...

Orsak

Det finns en korrigering för ett problem som kan orsaka att det här felet uppstår när uppdatering 1 installeras på Microsoft Dynamics CRM 2015 för Microsoft Office Outlook. Problemet kan inträffa om du har ett uppslagsfält på någon av följande entiteter och att uppslagsfältet filtreras baserat på ett annat uppslagsfält som inte finns i formuläret.

  • Kontakt
  • Konto
  • Leda
  • Incident (ärende)
  • Kontrakt
  • Möjlighet

Exempelscenario: Fältet Kontakt i formuläret Incident (ärende) har egenskaperna konfigurerade för användning av relaterad postfiltrering och visar endast posten där fältet är inställt på Ansvarig kontakt (Ärenden). Om fältet Ansvarig kontakt inte finns i formuläret Incident (ärende) kan det här felet inträffa.

Åtgärd

Installera Microsoft Dynamics CRM 2015 Update 1.2.