Share via


Datorn slutar svara när du tar bort ett sparat dokument på skärmen Snabbkupong och Förbetalningspost

Gäller för: Microsoft Dynamics SL 2011, Microsoft Dynamics SL 2011 Service Pack 1
Ursprungligt KB-nummer: 2950416

Symptom

Tänk dig följande scenario i Leverantörsreskontra i Microsoft Dynamics SL 2011:

  • I snabbkupong och förskottsbetalningspost (03.020.00) skapar du ett dokument och lämnar det spärrat.
  • Du sparar dokumentet för att tilldela ett referensnummer.
  • Du klickar på ikonen ta bort (X).

I det här scenariot slutar datorn svara.

Åtgärd

Lös problemet genom att köra följande SQL-instruktion mot programdatabasen i SQL Server Management Studio:

alter Proc Batch_Mod_Rlsed @parm1 varchar ( 10), @parm2 varchar ( 2) as
Select
   *
from
   Batch with (nolock)
where
   BatNbr = @parm1
   and Module = @parm2
   and Rlsed = 1
   and status <> 'V'

Status

Problemet korrigerades i Dynamics SL 2011 Feature Pack 1.