RecognitionModel Enum

En uppräkning.

Arv
builtins.str
RecognitionModel
RecognitionModel

Konstruktor

RecognitionModel(value)

Fält

recognition_01
recognition_02
recognition_03
recognition_04